1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

„Биологично разнообразие и устойчив туризъм“ е мотото, което събра учители от детски градини и училища от Великотърновска област, представители на Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ – Габрово и РИОСВ – Велико Търново. Съвместната проява беше посветена на днешния Международен ден на биологичното разнообразие – 22 май.

РИОСВ-Велико Търново продължава да търси, създава и разпространява материали, които са полезни за образованието и възпитанието на децата – бъдещи радетели за чиста околна среда в България, каза в обръщението си към участниците Елена Стефанова – директор на екоинспекцията. Директорът на Парка Генчо Илиев подчерта, че Национален парк „Централен Балкан“ е добър избор за представяне на темата „Биологично разнообразие и устойчив туризъм“, тъй като е подходящ пример за запазена дива природа, привличаща хиляди посетители. Преди да открие официално гостуващата в информационния център изложба, той припомни, че колекцията „КарикаТУРИСТИ“ е създадена от Парковата дирекция с цел да фокусира вниманието върху отношението на днешния човек към природата.

Присъстващите с интерес научиха повече за биологичното разнообразие на защитената територия и създадените продукти в подкрепа на природозащитното образование. Генчо Илиев подари на учебните заведения образователни комплекти от помагалата „Разходка в дивата планина“ и „Оазис на дивия свят“.

Има още

Експерти на РИОСВ-Велико Търново провериха изпълнението на предписанията до кметовете на общини от Великотърновска и Габровска област за почистване на отпадъци от речните корита и прилежащите им територии. Извършени са 24 проверки на реки и дерета в 41 населени места в обхвата на РИОСВ.

Проверени са участъци от поречията на реките Росица, Пещерска, Елия, Янтра, Белица, Джулюнска, Лефеджа, Златаришка, Каменица, Стара река, Еленска, Бързица, Мийковска, Тревненска, Станчев Ханска, Дряновска, Лопушница, Видима и Боазка и прилежащите им земи.

Проверките установиха, че предписанията са изпълнени в срок. Общинските администрации са предприели мерки и са почистили 21 участъка.

Има още

“Биологично разнообразие и устойчив туризъм” е мотото, под което ще се проведат инициативите на РИОСВ – Велико Търново и Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“, посветени на Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май.

На 18 май от 14 ч. в  Информационния център на регионалната инспекция ще бъде открита изложбата КарикаТУРИСТИ“. Експозицията включва 41 карикатури  на автори от България, Украйна, Русия, Китай, Германия, Сърбия, Чехия, Литва, Иран, Бразилия, Италия и Куба. Предоставена е от дирекцията на парка и Дома на хумора и сатирата в Габрово.

След откриването на изложбата ще се проведе среща с учители от детски градини и училища от област Велико Търново за представяне на биоразнообразието в Национален парк „Централен Балкан“ и управленската политика на Дирекцията в подкрепа на природозащитното образование. Ще се акцентира на образователните помагала „Разходка в дивата планина“ и „Оазис на дивия свят“.

Има още

Днес e получен сигнал от кмета на Община Свищов за съхранение на отпадъци от лечебна дейност в сградата на бившата поликлиника на „Свилоза“ АД. Проверката на  екоинспекцията установи, че сигналът е основателен. Сградата се стопанисва от свищовска фирма, която няма разрешително за съхранение на такива отпадъци. Предстои среща с управителя за изясняване на обстоятелствата и представяне на документи за произхода на отпадъците. За допуснатото нарушение ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Няма опасност от замърсяване на околната среда и за здравето на населението, тъй като отпадъците са опаковани и са на закрито.

РИОСВ – Велико Търново изпрати писмо до Българска федерация по катерене и алпинизъм и Туристическо дружество „Трапезица 1902“, с което напомня, че практикуването на скално катерене в частта от скалния масив, разположена над и южно от манастир „Света Троица“ е крайно нежелателно в периода от 1 март до 31 август. Причината е наличието на защитени скално гнездящи видове птици на скалния венец около манастира в землището на Велико Търново и разпоредба на Закона за биологичното разнообразие, съгласно която се забранява „преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция“.

Скалният венец в частта му южно от манастир „Света Троица“ е важно место за гнездене на черен щъркел. Тук гнездят най-малко 5 двойки, което е може би единствената колония черни щъркели в България. Заедно с други двойки щъркели, гнездящи около манастир “Св. Преображение”, районът на Дервенския пролом на р. Янтра е с най-голяма плътност от този вид в България. До скоро е било гнездовище и на египетски лешояд – световно застрашен и критично застрашен в България вид. Установено и гнездене на обикновена ветрушка, гарван, сокол скитник.

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания