1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Актуална информация

arrowНОВО15 февруари 2018г. е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Велико Търново на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), за 2017 година.

arrowРабота с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)
Нова информация за работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

arrowВлязла в сила наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

arrowЗаповед на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000610 “Река Янтра” (публикувана в Държавен вестник)
arrowРегламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове – нови изисквания към количествата фреон в инсталациите. Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент

Регионалната инспекция по околната среда и водите и РЛ към ИАОС във Велико Търново посрещнаха учениците от III клас на СУ „Ем. Станев“. Гостуването беше за Световния ден на водата – 22 март. Служителите ги запознаха със значението на водата и мерки за опазването, както и методи за изследването й.

Директорът на инспекцията Елена Стефанова отличи учениците, представили рисунки на тема „Водолюбиви птици“. С рисунките на 30 деца от първи до пети клас е организирана изложба в информационния център на РИОСВ.

Ученици от великотърновските училища ОУ „Бачо Киро“, ОУ „Димитър Благоев“ и СУ „Емилиян Станев“ представиха идейни проекти за инициативата „52 послания за водата“ на РИОСВ – Велико Търново.

Децата са изпратили текстове, снимки, рисунки, презентации и саморъчно изработени книжки с послания. Със задачата за изготвяне на видеоклип, в който да бъде представена концепцията за избор на текстове и нагледни материали са се справили най-добре учениците от ОУ „Димитър Благоев“. Клипът може да видите тук.

Експерти на инспекцията ще разгледат всички получени материали. В периода 23 март – 31 май ще се извърши предпечатна подготовка и отпечатване на книжка „52 послания за водата“. По повод Световния ден на околната среда – 5 юни, РИОСВ ще връчи грамоти, награди и отпечатаната книжка на учениците, представили най-добрите идеи.


По повод Световния ден на водата – 22 март, експерт на РИОСВ – Велико Търново представи на английски език презентацията „Чиста вода за здравословен свят“ пред възпитаници на Училища ЕВРОПА. Преподаватели и 30 ученика от 2 възрастови групи взеха участие в инициативата.

Учениците имаха възможност да приложат на практика своите езикови знания, да получат информация за значението на водата за нашия живот, както и практически съвети за нейното опазване и рационално използване. Те се запознаха и с част от термините, свързани с опазването на околната среда. За домашна работа им бе възложено да преразкажат наученото при посещението си в РИОСВ.

РИОСВ – Велико Търново ще отбележи Световния ден на водата – 22 март с деца и ученици от Велико Търново. Инициативите се реализират в партньорство с Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда. Темата на кампанията през 2018 г. e „Природа за водата”.

В информационния център на инспекцията от днес е подредена изложба „Водолюбиви птици“ с 30 рисунки на ученици от първи до пети клас на СУ „Емилиян Станев“. Тя ще бъде на разположение на посетителите в продължение на един месец.

От 20 до 23 март в инспекцията ще бъдат проведени открити уроци за водата.

Има още

Информационният център на РИОСВ-Велико Търново от началото на годината до момента е посетен от 5 групи ученици от ОУ „Бачо Киро“, СУ „Вела Благоева“, СУ „Ем. Станев“, ОУ „П. Р. Славейков“ и ПГЕ „А. Ст. Попов“.  Пред 88 ученици и десет учители беше представена темата „Биологично разнообразие и защитени територии  в област Велико Търново“. Децата се запознаха с дейностите, свързани с контрола на защитените територии и вековните дървета и защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. Беше обяснено и каква е реакцията при откриване на безпомощни и ранени защитени животни, за необходимостта от регистриране на екзотични видове домашни любимци и с интересни констатации от среднозимното преброяване на водолюбивите птици.

Интерес предизвика показването на Червената книга на България със защитените видове растения, гъби, животни и местообитания. Беше обърнато внимание на новите категории на застрашеност и любопитни факти.

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания