1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Актуална информация

arrow15 февруари 2017г. е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Велико Търново на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), за 2016 година.
arrowНастъпили съществени изменения и зададени срокове за изпълнение в изменения и допълнен ЗУО
(ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

arrowЗаповед на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000610 “Река Янтра” (публикувана в Държавен вестник)
arrowРегламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове – нови изисквания към количествата фреон в инсталациите. Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент
arrowСъс Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г."

В маратона на четенето в Габрово се включиха ученици от Националната Априловска гимназия и VI ОУ „Иван Вазов“. Акцент на събитието бе четене на стихове на чужди езици – английски, немски, френски, испански, гръцки и немски. Учениците от гимназията се бяха постарали да преведат текстове за да достигнат до всички участници.

С призива да ценим, пестим и пазим водата от замърсяване приключи маратона на четенето.

За да бъдат използвани от учителите в следващите екологични образователни инициативи, събраните стихове и песни за водата са публикувани на адрес http://www.riosvt.org/campaign-water/

В читалнята на регионалната библиотека във Велико Търново се състоя маратон на четенето на стихотворения за водата, с участието на повече от 50 ученици от седем училища от градовете Велико Търново, Сухиндол и Павликени. В програмата бяха включени музикални изпълнения и четене на авторски творби, създадени по повод на инициативата. Посланията на кампанията „Защо хабим водата?“ достигнаха до младите хора, техните учители и съученици. Инициативата продължава в Габрово на 24 март.

Експерти на РИОСВ-Велико Търново участваха в Маратон на четенето в Свищов, част от инициативата „Водата в песни и стихове“ на инспекцията за отбелязване на Деня на водата – 22 март. В събитието се включиха ученици от четвърти клас на СУ „Н. Катранов“. В залата на СУ „Димитър Благоев“ в маратона се включиха повече от 60 ученици от втори до десети клас. Програмата включваше и детски музикални изпълнения.

Маратонът на четенето ще се проведе в периода 22-24 март в Свищов, Стражица, Горна Оряховица, Велико Търново, Габрово и с. Виноград, община Стражица. Той е част от инициативата „Водата в песни и стихове“ на РИОСВ – Велико Търново за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март, организирана съвместно с Регионалната народна библиотека „П. Р. Славейков” във Велико Търново, Регионалната библиотека „Априлов – Палаузов“ в Габрово и Регионалните управления на образованието.

Колко ценен природен ресурс е водата, значението й за живота на планетата Земя и необходимостта от опазването й, са лайтмотив на четенето. Организаторите ще отправят посланията на тазгодишната кaмпания „Защо хабим водата?“ за намаляване на количеството отпадъчни води и възможностите за оползотворяването им. Стиховете и песните ще допълнят значението на водата чрез възприятията на хората.

В четенето ще бъдат включени 115 стихотворения за водата, събрани от около 220 ученици от ІІ до ХІ клас от училища от областите Велико Търново и Габрово. Стихотворенията са на български, английски, руски и други езици, на повече от 90 автора. Ученици от СУ „Ангел Каралийчев“, Стражица, ОУ „Васил Левски“, Плачковци и СУ „Ем. Станев“, Велико Търново са изпратили 39 авторски стихотворни творби.

В инспекцията са получени текстовете на 43 песни (български народни и популярни и една песен на руски език), две гатанки и четири разказа. Млади изпълнители ще представят подбрани  песни по време на маратона.

Има още

През януари и февруари от експертите на РИОСВ-Велико Търново са извършени 83 проверки на 74 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. От тях 65 са планови проверки, а 18 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 10 предписания и са предприети действия по четири сигнала.

Основните акценти в контролната дейност на РИОСВ за периода са контрол на обекти за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците, контрол на обекти по Закона за чистотата на атмосферния въздух и последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.

Съставени са два акта за установени административни нарушения. Единият е за неизпълнение на предписание на инспекцията, вторият – за извършване на дейности с отпадъци без разрешение. Наложени са текущи месечни санкции на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД (688 лв.) и „Олива“ АД (2689 лв.) за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове, съдържащи прах и въглероден оксид (СО) над нормите за допустими емисии.

Най-големи приходи от наложени санкции в резултат на контролната дейност на РИОСВ-Велико Търново за посочения период са получили общините Свищов – 5020 лв. и Велико Търново – 3524 лв.

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания