1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци

IBAN: BG30BNBG96613100139001
BIC код: BNBGBGSD
при БНБ-ЦУ

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Експертите на РИОСВ извършиха 123 проверки в 122 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. В резултат са издадени 18 предписания.

66 проверки са направени във връзка с изтичането срока на предписанията до кметовете на общини за почистване на отпадъци от речните корита и общинската пътна мрежа и прилежащите им територии. Проверени са реки, дерета и  участъци от общинската пътна мрежа на 14-те общини, попадащи в обхвата на РИОСВ Велико Търново. Проверките установиха, че предписанията са изпълнени в посочения срок. Не са констатирани нерегламентирани замърсявания на речните корита и общинската пътна мрежа с отпадъци.

През април са направени и 12 комплексни проверки на обекти в общините  Габрово (7), Севлиево (2) и по една в общините Велико Търново, Елена и Павликени. На седем от обектите са издадени 12 предписания за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.

Има още

Грамоти и предметни награди на учители и ученици, отличени в конкурсите на РИОСВ, посветени на Деня на Земята – 22 април връчи днес директорът на регионалната инспекция във Велико Търново Елена Стефанова.

Всички участници в събитието получиха сборник със стихотворения и есета „Ако бях планетата Земя…“, съставен от творби на младите природозащитници и с рисунки на отличените художници.

„Вие сте талантливи, с нетрадиционно мислене и модерен и дълбок поглед върху нещата. Това което е много успокояващо е, че имате развито природозащитно мислене. Вие можете да ни научите на много неща, затова сме отворени да осъществим вашите инициативи“, се обърна към присъстващите повече от 110 ученици, родители и учители, Елена Стефанова. Тя покани всички за участие в кампанията „Да изчистим България заедно“ на 4 юни. Тогава ще се чистят защитените територии със специално значение за биологичното разнообразие. Експерти на РИОСВ биха могли да покажат някои местообитания в тях.

321 произведения от 305 ученици и деца участваха в двата конкурса на РИОСВ – Велико Търново. От тях 256 рисунки и 19 приложни творби са на тема „Дървета за Земята“, девет стихотворения и 37 есета по темата „Ако бях планетата Земя…“.  В конкурсите участваха ученици от І до ХІІ клас от училища, школи и извънучилищни звена от област Велико Търново, по един ученик от Габрово и Априлци, както и по-малки деца. Пълният списък на победителите е публикуван на сайта на инспекцията на 31 март.

Инициативите на РИОСВ – Велико Търново за Деня на Земята – 22 април започват с пресконференция (19 април), на която ще бъде представена програмата и информация от Доклада за състоянието на околната среда за 2015 г. на регионално ниво. Открит урок за Земята с ученици от V клас на ОУ „Бачо Киро“ във Велико Търново с посещение на Регионалната лаборатория на ИАОС във Велико Търново е предвиден за по-късно през деня.

Следва работна среща с еколози и архитекти на 14-те общини на територията на РИОСВ-Велико Търново по въпроси, свързани с опазването на околната среда в региона и нейното устойчивото управление, както и обсъждане на казуси от екологичното законодателство (20 април).

Темата за нашия дом – планетата Земя ще бъде представена през деца от ЦДГ „Ален мак“ във Велико Търново на 21 април.

Награждаване на победителите в конкурсите на РИОСВ за литературна творба, рисунка и приложно изкуство, посветени на Деня на Земята е предвидено за 10,30 ч. на 22 април в информационния център на инспекцията.

Регионалната инспекция беше домакин на работно посещение от представители на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации. Основната цел на визита бе представяне на работата на РИОСВ за периода 2008- 2015 г. в разработване и прилагане на политиките в областта на опазване на околната среда. Правната, политическата и институционалната рамка, като и регулаторните механизми и инструментите за постигане на съответствие с изискванията на екологичното законодателство са акцентите в представянето на дейността. В срещата взеха участие експертите на РИОСВ и началникът на отдел „Координация на контролната дейност“ в МОСВ.

Има още

Общо 31 проекта на общини, кметства, училища и детски градини от Великотърновска и Габровска област получават финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам” 2016.

 

До 10 000 лв. ще получат 15 общини и кметства, по 5000 лв. – 6 училища и 10 детски градини.

Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания