1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Решения за извършване на оценка на степента на въздействие за 2020 г. (на основание чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ОС)

Решение №ВТ-34-ОС/2020 г . за „Обособяване на площадка за съхранение на зърно в чували“ в поземлен имот с идентификатор 57354.34.1 в землището на гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш; защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ (публ. 30.11.2020г.)

  • Решения за извършване на оценка на степента на въздействие за 2018 г. (на основание чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ОС)
Решение № ВТ-41-ОС/2018 г. за ИП Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти в землищата на с. Михалци и гр. Бяла черква, общ. Павликени, от пасища в обработваеми земи за други земеделски нужди“; защитена зона BG0000609 “Река Росица” (публ. 08.08.2018 г.)
  • Решения за извършване на оценка на степента на въздействие за 2017 г. (на основание чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ОС) – няма
  • Решения по оценка за съвместимост за 2017 г. (на основание чл. 28, ал. 1 от Наредбата за ОС)

Решение №ВТ-01-ОС/2017 г. за ИП „Създаване на овощна градина (трайно насаждение) в ПИ №094225 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна“, защитени зони BG0000399 Българка (публ. 30.01.2017 г.)

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания