1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Решения за извършване на оценка на степента на въздействие за 2023 г. (на основание чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ОС)

Решение №ВТ-45-ОС/2023 г. за „Изграждане на жилищна сграда в ПИ идентификатор 14218.10.506.по КК на гр. Габрово и отреждане на имота за жилищно строителство“; защитени зони BG0000190 „Витата стена“ (публ. 18.12.2023 г.)

Решение №ВТ-36-ОС/2023 г. за „Основен ремонт на път „Мали бухал“; защитени зони BG0001439 „Централен Балкан – буфер“ и  BG0002128 „Централ Балкан Буфер“(публ. 12.10.2023 г.)

Решение №ВТ-29-ОС/2023 г. за „Частична корекция на коритото на р. Стара река, с. Кесарево, общ. Стражица; Етап 1: Изграждане на стоманобетонна подпорна стена по левия бряг на р. Стара река в регулационните граници на Кесарево“; защитени зони BG0000279 „Стара река“ (публ. 25.08.2023 г.)

Решение №ВТ-27-ОС/2023 г. за „Аварийно укрепване на бреговете на река Паничарка в района на ДКЦ-1, гр. Габрово“; защитени зони BG0000610 „Река Янтра“ (публ. 31.07.2023 г.)

Решение №ВТ-22-ОС/2023 г. за „Възстановяване на алейна мрежа, изграждане на открити спортни съоръжения и площадкова водопроводна мрежа в ПИ 00583.59.198 по КККР на землището на с. Арбанаси, като част от УПИ I „за обществено и делово обслужване и парк“ по плана на с. Арбанаси, общ. Велико Търново“; защитени зони BG0000213 „Търновски височини“ (публ. 12.06.2023 г.)

  • Решения за извършване на оценка на степента на въздействие за 2020 г. (на основание чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ОС)

Решение №ВТ-34-ОС/2020 г . за „Обособяване на площадка за съхранение на зърно в чували“ в поземлен имот с идентификатор 57354.34.1 в землището на гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш; защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ (публ. 30.11.2020г.)

  • Решения за извършване на оценка на степента на въздействие за 2018 г. (на основание чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ОС)
Решение № ВТ-41-ОС/2018 г. за ИП Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти в землищата на с. Михалци и гр. Бяла черква, общ. Павликени, от пасища в обработваеми земи за други земеделски нужди“; защитена зона BG0000609 “Река Росица” (публ. 08.08.2018 г.)
  • Решения за извършване на оценка на степента на въздействие за 2017 г. (на основание чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ОС) – няма
  • Решения по оценка за съвместимост за 2017 г. (на основание чл. 28, ал. 1 от Наредбата за ОС)

Решение №ВТ-01-ОС/2017 г. за ИП „Създаване на овощна градина (трайно насаждение) в ПИ №094225 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна“, защитени зони BG0000399 Българка (публ. 30.01.2017 г.)

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015