1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Месец януари 2021 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 18.01.2021 г.

2.Решение № УО-201-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец февруари 2021 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 09.02.2021 г.

2.Решение № УО-202-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец март 2021 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 11.03.2021 г.

2.Решение № УО-203-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец април 2021 г.

1.Заявление от Община Велико Търново от 06.04.2021 г.

2.Решение № УО-207-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Велико Търново

3.Заявление от Община Павликени от 09.04.2021 г.

4. Решение № УО-204-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Павликени

5. Заявление от Община Полски Тръмбеш от 15.04.2021 г.

6. Решение № УО-205-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Полски Тръмбеш

7. Заявление от Община Севлиево от 20.04.2021 г.

8. Решение № УО-206-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

9. Заявление от Община Трявна от 28.04.2021 г.

10. Решение № УО-208-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Трявна

Месец юни 2021 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 03.06.2021 г.

2. Решение № УО-209-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

3. Заявление от Община Севлиево от 09.06.2021 г.

4. Решение № УО-210-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец юли 2021 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 15.07.2021 г.

2. Решение № УО-211-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец август 2021 г.

1.Заявление от Община Трявна от 09.08.2021 г.

2. Решение № УО-212-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Трявна

3.Заявление от Община Стражица от 09.08.2021 г.

4. Решение № УО-217-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Стражица

5.Заявление от Община Севлиево от 11.08.2021 г.

6. Решение № УО-213-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец септември 2021 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 08.09.2021 г.

2. Решение № УО-214-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011г.÷ септември 2021 г.

Месец октомври 2021 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 08.10.2021 г.

2. Решение № УО-215-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

3.Заявление от Община Трявна от 26.10.2021 г.

4. Решение № УО-216-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Трявна

5.Заявление от Община Полски Тръмбеш от 26.10.2021 г.

6. Решение № УО-218-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Полски Тръмбеш

Месец ноември 2021 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 11.11.2021 г.

2. Решение № УО-219-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

3.Заявление от Община Габрово от 10.11.2021 г.

4. Решение № УО-220-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

5.Заявление от Община Габрово от 10.11.2021 г.

6. Решение № УО-221-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

7.Заявление от Община Габрово от 10.11.2021 г.

8. Решение № УО-222-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

9.Заявление от Община Габрово от 10.11.2021 г.

10. Решение № УО-223-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

Месец декември 2021 г.

1. Заявление от Община Полски Тръмбеш от 13.12.2021 г.

2. Решение № УО-224-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Полски Тръмбеш

3.Заявление от Община Габрово от 21.12.2021 г.

4. Решение от 05.01.2022 г. за съгласие по заявлението на Община Габрово

5.Заявление от Община Трявна от 23.12.2021 г.

6.Решение от 06.01.2022 г. за съгласие по заявлението на Община Трявна

7.Заявление от Община Горна Оряховица от 29.12.2021 г.

8.Решение № УО-225-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Горна Оряховица

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011 г.÷ декември 2021 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015