1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Месец януари 2021 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 18.01.2021 г.

2.Решение № УО-201-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец февруари 2021 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 09.02.2021 г.

2.Решение № УО-202-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец март 2021 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 11.03.2021 г.

2.Решение № УО-203-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец април 2021 г.

1.Заявление от Община Велико Търново от 06.04.2021 г.

2.Решение № УО-207-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Велико Търново

3.Заявление от Община Павликени от 09.04.2021 г.

4. Решение № УО-204-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Павликени

5. Заявление от Община Полски Тръмбеш от 15.04.2021 г.

6. Решение № УО-205-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Полски Тръмбеш

7. Заявление от Община Севлиево от 20.04.2021 г.

8. Решение № УО-206-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

9. Заявление от Община Трявна от 28.04.2021 г.

10. Решение № УО-208-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Трявна

Месец юни 2021 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 03.06.2021 г.

2. Решение № УО-209-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

3. Заявление от Община Севлиево от 09.06.2021 г.

4. Решение № УО-210-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец юли 2021 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 15.07.2021 г.

2. Решение № УО-211-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец август 2021 г.

1.Заявление от Община Трявна от 09.08.2021 г.

2. Решение № УО-212-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Трявна

3.Заявление от Община Стражица от 09.08.2021 г.

4. Решение № УО-217-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Стражица

5.Заявление от Община Севлиево от 11.08.2021 г.

6. Решение № УО-213-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец септември 2021 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 08.09.2021 г.

2. Решение № УО-214-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011г.÷ септември 2021 г.

Месец октомври 2021 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 08.10.2021 г.

2. Решение № УО-215-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

3.Заявление от Община Трявна от 26.10.2021 г.

4. Решение № УО-216-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Трявна

5.Заявление от Община Полски Тръмбеш от 26.10.2021 г.

6. Решение № УО-218-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Полски Тръмбеш

Месец ноември 2021 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 11.11.2021 г.

2. Решение № УО-219-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

3.Заявление от Община Габрово от 10.11.2021 г.

4. Решение № УО-220-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

5.Заявление от Община Габрово от 10.11.2021 г.

6. Решение № УО-221-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

7.Заявление от Община Габрово от 10.11.2021 г.

8. Решение № УО-222-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

9.Заявление от Община Габрово от 10.11.2021 г.

10. Решение № УО-223-ИС/2021 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания