1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-1-П-ОВОС/2019 г. за инвестиционно предложение Обособяване на площадка за съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, с местоположение УПИ XXV590,591, кв. 120 по ПУП на гр. Лясковец, община Лясковец, община Велико Търново, с възложител “БОССА-АУТО ” ЕООД, гр. Горна Оряховица /07.01.2019 г./
Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания