1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Съобщения във връзка с чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС

2020 година

1. ИП за „Подробен устройствен план – план за застрояване с цел отреждане на поземлен имот с идентификатор 12615.351.17 „за безвредни производствени дейности“, с. Вълчовци, община Елена, област Велико Търново и инвестиционно предложение за „Изграждане на малък цех за производство на сурово-сушени деликатеси от месо„, с възложител „Извор – 63“ ЕООД Искане за преценка; Приложение № 2 /07.01.2020 г./

2. ИП за „Млекопреработвателно предприятие„, с възложител „Милк Асетс“ ЕООД Искане за преценка; Приложение № 2 /07.01.2020 г./

3. ИП за „Промяна предназначението на поземлени имоти с №№ 10447.154.32, 10447.154.34 и 10447.154.36, (стари номера 000227, 000229 и 000230), находящи се в горска територия – местността „Трошана“, в землището на гр. Велико Търново, с цел изграждане на заведение за хранене и автомагазин“, с възложител ЕТ„НД-93-НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ“ Искане за преценка; Приложение №2 /16.01.2020 г./

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания