1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Проект за Решение по ОВОС за ИП „Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА в поземлени имоти с идентификатори 14218.778.46 и 14218.778.152 по КК и КР на землището на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово“, с възложител „Ей Енд Ди 1“ ЕООД /13.02.2023 г./

Проект за Решение по ОВОС за ИП „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“, с възложител „Петрургия“ ООД /19.04.2023 г./

Проект за Решение по ОВОС за ИП „Увеличаване на капацитета на цех за производството на различни видове компоненти и части за индустриални батерии (стационарни)“, което ще се реализира в имот с идентификатор 14218.503.656 по КК и КР на гр. Габрово, с възложител „Вегманн Аутомотив България“ ЕООД /27.06.2023 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015