1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Преценки за инвестиционни предложения, подлежащи на задължителна ОВОС, които има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона

  • Писмо по процедура за „Добив и преработка на строителни материали – варовици и пясъчници, от находище „Чириковец”, разположено в землището на с. Лесичарка, община Габрово, област Габрово;  ЗЗ BG0000263 „Скалско”
  • Писмо по процедура за „Изграждане на четири жилищни сгради за собствени нужди, включително служебни сгради за настаняване на персонал и склад в ПИ с идентификатор 07661.31.29 в землището на с. Бяла река, община Сухиндол;  ЗЗ BG0000609 „Река Росица”
  • Писмо по процедура за „Изработване на разширен идеен проект с пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП за ново трасе на път I-5 „Русе-Велико Търново“ в участъка от км 105+430 до км 107+900“, което засяга имоти с идентификатори: 10447.25.23, 10447.28.4, 10447.28.15, 10447.28.16, 10447.28.26, 10447.28.27, 10447.28.30, 10447.28.341, 10447.162.2, 10447.162.5, 10447.162.7, 10447.162.8, 10447.162.9, 10447.169.2, 10447.169.3, 10447.517.39, 10447.517.76, 10447.517.77, 10447.517.85, 10447.517.86, 10447.517.87, 10447.517.88, 10447.517.98, 10447.517.99, 10447.517.100, 10447.517.102, 10447.517.104, 10447.517.106, 10447.517.112, 10447.517.132, 10447.517.137, 10447.517.166, 10447.517.259, 10447.517.260, 10447.517.275, 10447.517.276, 10447.517.277, 10447.517.278, гр. Велико Търново; 20242.20.23, 20242.20.24, 20242.20.728, гр. Дебелец; 58459.10.22, 58459.10.27, 58459.10.31, 58459.10.32, 58459.10.58, 58459.112.5, с. Присово, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново;  ЗЗ • BG0000213 „Търновски височини“; BG0000610 „Река Янтра“

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015