1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

ЕКОЛОГИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

Екологичният информационен и образователен център на РИОСВ– Велико Търново е създаден през месец март 2001 г.  по туининг – проект на МОСВ по програма ФАР към Европейския съюз „Създаване на Национална програма и План за действие за достъп до информация, повишаване на общественото съзнание и култура и участие на обществеността в процеса на вземане на решение за околната среда“ за изграждане на информационни центрове в регионалните инспекции.

Центърът има за цел:

  •       да улесни достъпа на гражданите до екологична информация;
  •       да повиши тяхната екологична култура и образование;
  •       да насърчи участието им в процесите на вземане на решения, касаещи околната среда.

Екологичният център разполага с библиотека с професионална литература по компонентите на околната среда, доклади, списания, както и материали, издавани от МОСВ и други организации – брошури, бюлетини, плакати. Общият брой на книгите е над 400. Схемата на организация е тематична, което осигурява бързо и лесно търсене.

Центърът има модерна конферентна зала за провеждане на семинари, курсове и обучения.

Информационният център на Регионалната инспекция предлага възможности да научите повече за опазването на околната среда чрез разпространение на безплатни материали, периодични издания и публикации на МОСВ и други институции и организации, и отбелязване на природозащитните дати.

Информационният център организира разнообразни събития на екологична тематика: лекции, дискусии, информационни срещи, изложби, прожекция  на  видеофилми и др.

адрес: 5002 Велико Търново, ул. „Никола Габровски“№ 68

 телефони: 062/ 62 03 58, 062/ 64 68 40

Лице за контакт: Милка Асенова – гл. експерт

email:

Сайт: www.riosvt.org

ЗАПОВЯДАЙТЕ !

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015