1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Доставка на компютърна техника за нуждите на Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново с номер  9076743.

Дата на публикуване: 01.06.2018 г

Срок за представяне на оферти: 08.06.2018 г. включително
1.  Заповед за откриване на процедурата
2.  Обява
3.  Документация
4.  Образци на документи за участие
5. Информация за удължаване срока за получаване на оферти  с № 9077049 /дата на публикуване: 11.06.2018 г./

6. Протокол за резултатите от заседанието на комисията /дата на публикуване 19.06.2018 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015