1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-26-ПР/2014 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на търговски комплекс и детски атракцион” с местоположение – ПИ с идентификатор 00583.41.9, местност „Новите лозя“ по КК и КР на с. Арбанаси, общ. Велико Търново /публикувано на 06.11.2020 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-41-ПР/2013 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сервизно – логистичен център” с местоположение – ПИ №097044, землище на с. Първомайци, община Горна Оряховица /публикувано на 06.11.2020 г./

 Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-42-ПР/2013 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Кравеферма с капацитет 100 млечни крави с приплодите им, открита площадка, торова площадка и шахта” с местоположение –ПИ №154027, землище на с. Ресен, община Велико Търново  /публикувано на 06.11.2020 г./

 Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-58-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка с пързалки, люлки, бънджита, басейн за къпане, басейн за водни колела, блъскащи колички, пейнтбол, стрелбище, паркинг и др.” с местоположение –  ПИ №085079, землище на с. Поповци, община Габрово /публикувано на 06.11.2020 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-11-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Цех за преработка на зеленчуци” с местоположение –  УПИ VI-352 в кв. 36 по плана на с. Лесичери, общ. Павликени /публикувано на 06.11.2020 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-22-ПР/2013 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малки къщи за гости” с местоположение –  ПИ №147005, землище на с. Поповци, община Габрово /публикувано на 06.11.2020 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-23-ПР/2013 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на развъдник и люпилня за пъстърва и шаран в съществуващи язовири, цех за почистване и консервиране, фуражен цех, 15 едноетажни къщи за гости, ресторант и детска площадка” с местоположение – ПИ №000308, №000309 и 000312, землище на с. Мусина, община Павликени /публикувано на 06.11.2020 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-01-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на обществено обслужващ комплекс, паркинг, автокъща и открити площи за обслужване на населението” с местоположение – ПИ №43253.77.12, местност „Маринкините мосчета“, по КК и КР на с. Леденик, община Велико Търново /публикувано на 06.11.2020 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-47-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на бунгала за настаняване с цел обучение, квалификация и рекреация” с местоположение – ПИ 23947.71.18, землище на гр. Дряново, обл. Габрово /публикувано на 06.11.2020 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-44-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Обособяване на къмпинг с места за каравани и палатки” с местоположение – ПИ №№ 061048, 061047, 061046, 0610045 и 061044, землище на с. Блъсковци, община Елена /публикувано на 06.11.2020 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 88, ал. 6 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от екологична оценка №ВТ-08-ЕО/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за план/програма „Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план (ПУП – ПЗ и ПП) за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за поземлени имоти с №№000365 и 000367 по КВС в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново”  /публикувано на 06.11.2020 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015