1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

 

  • Съобщения за ДОВОС

     1. ИП „Реконструкция и модернизация на  свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване“  в имоти с идентификатори №№ 68708.151.1, 68708.52.111, 68708.49.122, 68708.17.164, 68708.52.110 и 68708.34.193 по КК и КР на с. Стамболово, общ. Павликени, с възложител „Мултимес Фарм“ АД  /26.05.2020 г./

  • ДОВОС
  • НТР
  • Приложения към ДОВОС

 

     2. ИП “Разполагане на инсинератор за обезвреждане на СЖП“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 17542.601.1 по КК и КР на с. Градище, общ. Севлиево, с възложител „ИДДД Логистик“ ЕООД  /30.03.2021 г./

  • ДОВОС I част
  • ДОВОС II част
  • НТР
  • Приложения към ДОВОС

   3. ИП “Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, с възложител „Петрургия“ ЕООД  /30.11.2021 г./

4. ИП „Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА“ с възложител „ЕЙ ЕНД ДИ 1“ ЕООД, /14.11.2022/

5. ИП „Увеличаване на капацитета на цех за производството на различни видове компоненти и части за индустриални батерии (стационарни)“, което ще се реализира в имот с идентификатор 14218.503.656 по КК и КР на гр. Габрово, с възложител: „ВЕГМАНН АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  /05.05.2023/

6. ИП „Добив и преработка на полезни изкопаеми-строителни материали (варовици и вулкански скали-базалти) от находище „Сухиндол“ /18.03.2024 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015