1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

 

  • Съобщения за ДОВОС

     1. ИП Реконструкция и модернизация на  свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване“  в имоти с идентификатори №№ 68708.151.1, 68708.52.111, 68708.49.122, 68708.17.164, 68708.52.110 и 68708.34.193 по КК и КР на с. Стамболово, общ. Павликени, с възложител „Мултимес Фарм“ АД  /26.05.2020 г./

 

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания