1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново (РИОСВ) е териториално звено на Министерството на околната среда и водите – гр. София за контрол и мониторинг на компонентите на околната среда на територията на две области – Великотърновска с териториален обхват 4455 км2 и Габровска с 2014 км2, разположени в северната централна част на Република България.

Контролната дейност се осъществява в съответствие с екологичното законодателство в 14 общини: Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Златарица, Елена, Сухиндол, Свищов, Павликени, Полски Тръмбеш, Габрово, Трявна, Дряново и Севлиево.

РИОСВ – Велико Търново разполага с информационен център за провеждане на семинари, курсове и обучения.

Адрес :
гр. Велико Търново 5002
 ул. „Никола Габровски“ № 68

Работно време на инспекцията – 08.30-17.30 ч.
Работно време на звеното за административно обслужване/фронт офиса – 08.30-17.30 ч.

Работа с клиенти – Когато в сградата на Регионалната инспекция има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на служителя от звеното за административно обслужване/фронт офиса продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа, т.е. до 19.30 часa.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015