1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Списък на обектите за комплексни проверки през 2015 г., компонентите и факторите, които ще бъдат проверявани

Докладите от проверките се публикуват своевременно, след приключване на проверката.

Наименование на обекта,
населено място, община
въздух води отпадъци  екологична
отговорност
ОВОС химикали ЗТ, ЗЗ,
биоразно-
образие
почви шум

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 ВИК ООД, гр. Габрово x


 x
2 ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО ЕАД, гр. Габрово x x x
3 МИКРОН-ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ ООД, гр. Габрово x x
4 МАК АД, гр. Габрово x x
5 СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД, гр. Габрово x x x
6 СТС ПРИНТ АД, гр.Габрово x x x
7 ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ АД, гр. Габрово x x x x
8 БЕН – ИНВЕСТ ООД, с. Костенковци, общ. Габрово  x x
9 МАНДРА СТОЙЧЕВЦИ ООД, с. Керека, общ. Дряново x x
10 КОЛТЕК ЕООД, гр. Габрово x x
11 МЕХАТРОНИКА АД, гр. Габрово x x
12 ТЕРАХИМ 97 АД, гр. Габрово x x
13 ПЛАСТФОРМ ООД, гр. Габрово x x
14 ИМПУЛС АД, гр. Габрово x x
15 МЕТАЛИК БИСИПИ АД, с. Гъбене, общ. Габрово  x  x
 16 РЕЗБОНАРЕЗНИ ИНСТРУМЕНТИ ГАБРОВО ЕООД, гр.Габрово x  x
 17 ПРОЛИГНО ООД, гр. Габрово  x  x
18 МЕРКУРИЙ П И П АД, гр. Габрово, с. Донино  x  x
19 МЕРКУРИЙ П И П АД, гр. Габрово  x  x
20 РЕАЛ-НИКОЛОВИ ЕООД, гр. Габрово x x
21 БИПА ЕООД, гр. Габрово x x
22 АЛЕВТИНА 2009 ООД, гр. Габрово x x
23 ГАБРО-МЕТАЛ ООД, гр.Габрово x x
24 ЕКОПЕТ 12 ООД, гр. Габрово  x x
25 АЛФРИДА ПЕЕВ ЕООД, гр. Габрово x x
26 ВЕЗНА ЕООД, гр. Габрово x x
27 ЛЕОМЕТ ООД, с. Поповци, общ. Габрово x x
28 Общинска администрация Севлиево, гр. Севлиево x x
29 БЯЛА ЕООД, гр. Севлиево x x
30 ДИНАМО СЕВЛИЕВО ООД, гр. Севлиево x x
31 ЕМКА АД, гр. Севлиево x x
32 ПАРАЛЕЛ ЕООД, гр. Севлиево x x
33 АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София – клон Севлиево x x x
34 ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. Севлиево x x x
35 СЕВКО ТРЕЙД ЕООД (бивше ЕВРОМИГ АД), гр. Севлиево x x x x
36 ХРИНАД ООД, гр. Севлиево x x
37 НИКИПЛАСТ-М ООД, гр.Севлиево x x
38 КЪНЧЕВИ ООД, гр. Севлиево x x x x
39 КАБЕЛКОМЕРС ООД, гр. Бургас – площадка Севлиево x x
40 ЕМКО ЕООД, гр. София x x
41 ТИСИНА ООД, гр. Габрово x x
42 МЛЕКА ГРУП ООД, гр. Севлиево (старо име: “Бета Логистик” ООД)
гр. Севлиево
x x x
43 ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА ЕООД, гр. Дряново  x x x
44 ЧЕХ – 99 ООД, гр. В.Търново x x x
45 ЕТ ПЕНЧО СТАНЕВ, гр. Дряново x x
46 Общинска администрация – ВеликоТърново, гр. Велико Търново x x
47 ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВТ АД, гр. Велико Търново x x x x
48 КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. Бургас – площадка Велико Търново x x x
49 БОЛЯРКА ВТ АД, гр. Велико Търново x x
50 ЦЕНТРОМЕС ООД, гр. Велико Търново x x
51 ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ АД, гр. Велико Търново x x x
52 ЛАКТИМА ЕАД, гр.София – площадка Велико Търново  x x x
53 ЕКСТРАПАК ООД, гр. Велико Търново x x x x
54 МЕГАПОРТ ООД – клон Велико Търново x x x
55 АБАГАР АД, гр.В.Търново x x
56 ПРЕСТИЖ-96 АД, гр. Велико Търново x x
57 МОМИНА КРЕПОСТ АД, гр. В.Търново x x
58 СОФИЯ ФРАНС АУТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД, гр. Велико Търново x x
59 Общинска администрация – Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица x x
60 СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД, гр. Горна Оряховица x x x
61 КУПРО-94 ООД, гр. Горна Оряховица x x x
62 РОЗАХИМ АД, гр. Горна Оряховица x x x x
63 ХИМПРОДУКТ АД, гр. Горна Оряховица x x x x
64 БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД, гр. Горна Оряховица x x
65 ТРЕЙД ПЕЙПЪР ООД, гр. Горна Оряховица x x
66 АРКУС АД, гр. Лясковец x x x x
67 ФМА АД, гр. Търговище x x
68 ВиК Йовковци ООД, гр. В. Търново x x
69 БИ СИ СИ ХАНДЕЛ ООД, гр. Велико Търново x x x x
70 КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД, гр. Стражица x x
71 МИЛКИ ЛУКС ЕООД, гр. Бяла Черква x x x
72 БОН ЕООД, гр. Павликени x x
73 ЛЕЯР и КО ООД, гр. Павликени x x
74 ЛОВИКО ЛОЗАРИ ООД, гр.Сухиндол x x
75 ОЛИВА АД, гр. Кнежа x x
76 Общинска администрация – Свищов, гр. Свищов x x
77 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ ЕАД, гр. Свищов x x

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015