1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2024 г.

 • Решение №ВТ-01-ОС/2024 г. за „Горскостопански план и План за дейности по опазване и защита на горските територии от пожари на територията на общински гори на Община Полски Тръмбеш „защитени зони BG0000231 „Беленска гора“, BG0000233 „Студена река“, BG0000610 „Река Янтра“  (публ. 22.01.2024 г.)
 • Решение №ВТ-02-ОС/2024 г. за „Почистване на участък от река Росица в землището на с. Росица, започващ на около 200 м преди стоманобетонен мост, с координати на начало участък N 43°11’26.71“ E 25°15’29.19“ и край участък N 43°11’30.50“ E 25°15’43.01″защитени зони BG0000609 „Река Росица“,   (публ. 22.01.2024 г.)

Февруари 2024 г.

 • Решение ВТ-03-ОС 2024 г. за „Изграждане на животновъден обект за пасищно отглеждане на едър рогат добитък“защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина“,   (публ. 06.02.2024 г.)
 • Решение ВТ -04- ОС 2024 г.  за „Изменение на горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 81058.750.9 в землището на с. Черновръх, общ. Трявна“защитена зона BG0000214 „Дряновски манастир“,   (публ. 12.02.2024 г.)
 • Решение ВТ-05-ОС 2024 г. за „Изменение на горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 81058.750.10 в землището на с. Черновръх, общ. Трявна, област Габрово“защитена зона BG0000214 „Дряновски манастир“,   (публ. 12.02.2024 г.)
 • Решение ВТ-06-ОС 2024 г. за„Създаване на овощна градина в поземлен имот с идентификатор 46125.50.9 по КК и КР на с. Майско, община Елена, област Велико Търново“;защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина“,   (публ. 29.02.2024 г.)
 • Решение ВТ-07-ОС 2024 г.  за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Щастливеца“;защитена зона BG0000576 „Свищовска гора“, BG0002083 „Свищовско – Беленска низина“,   (публ. 29.02.2024 г.)

Март 2024 г.

 • Решение ВТ-08-ОС 2024 г. за „Жилищно строителство в ПИ с идентификатор 57675.38.12 по КККР на землището на с. Поповци, общ. Габрово“;защитена зона BG0000190 „Витата стена“,  (публ. 06.03.2024 г.)
 • Решение ВТ-09-ОС 2024 г. за „Създаване на овощна градина в поземлен имот с идентификатор 58284.56.1 по КК и КР на с. Престой, общ. Трявна, област Габрово“;защитена зона BG0000399 „Българка“,  (публ. 18.03.2024 г.)
 • Решение ВТ-10-ОС 2024 г. за „Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор: 69417.68.524″;защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“,  (публ. 27.03.2024 г.)

Април 2024 г.

 • Решение ВТ-11-ОС 2024 г. за „Екопътека от гр. Трявна до м. „Елова могила““;защитена зона BG0000214 „Дряновски манастир“,  (публ. 23.04.2024 г.)
 • Решение ВТ-12-ОС 2024 г. за „Осигуряване на транспортен достъп през поземлен имот с идентификатор 43253.30.822 (стар 43253.30.203) в землището на с. Леденик. община Велико Търново до ПИ с идентификатор 43253.30,819 в землището на с. Леденик, община Велико Търново“;защитена зона BG0000610 „Река Янтра“,  (публ. 23.04.2024 г.)
 • Решение ВТ-13-ОС 2024 г. за „Проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 57675.21.40 по КККР на землището на с. Поповци, общ. Габрово и отражението му за „жилищно застрояване““;защитена зона BG0000190 „Витата стена“,  (публ. 23.04.2024 г.)

 

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015