1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people
  • Съобщение за Напомнително писмо на РИОСВ с изх.№-2707–2017/09.07.2019 г., до „Ресайкъл Компани“ ЕООД , относно инвестиционно предложение Преработка на отпадъци от металургията с код: 10.04.01*(шлаки от първия и втория етап на производство) и 10.04.02* (дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство) чрез механична и топлинна обработка”,  с местоположение сграда с идентификатор 65766.703.51.7 по КК и КР на гр. Свищов
  • Съобщение за Напомнително писмо на РИОСВ с изх.№-2707–2017/09.07.2019 г., до „ВЕНЮ“ ООД , относно инвестиционно предложение „Изграждане на рециркулационна система за отглеждане на африкански сом за консумация в имот №200067, в землището на с. Бутово, общ. Павликени”
Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания