1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Съобщение за Напомнително писмо на РИОСВ с изх.№-2707–2017/09.07.2019 г., до „Ресайкъл Компани“ ЕООД , относно инвестиционно предложение Преработка на отпадъци от металургията с код: 10.04.01*(шлаки от първия и втория етап на производство) и 10.04.02* (дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство) чрез механична и топлинна обработка”,  с местоположение сграда с идентификатор 65766.703.51.7 по КК и КР на гр. Свищов
  • Съобщение за Напомнително писмо на РИОСВ с изх.№-2707–2017/09.07.2019 г., до „ВЕНЮ“ ООД , относно инвестиционно предложение „Изграждане на рециркулационна система за отглеждане на африкански сом за консумация в имот №200067, в землището на с. Бутово, общ. Павликени”
  • Съобщение за Напомнително писмо на РИОСВ с изх.№1223/09.07.2019 г., до „МАР-КРАФТ“ ООД , относно инвестиционно предложение „Увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма с 13120 места”, с местоположение ПИ №160051, в землището на с. Гръблевци, общ. Габрово
  • Съобщение за Напомнително писмо на РИОСВ с изх.№1432-2017/15.07.2019 г., до „АКВА 47“ ЕООД , относно инвестиционно предложение Реконструкция и модернизация на басейново стопанство за развъждане на риба, както и на прилежащата инфраструктура – рибарник“, находящ се в поземлени имоти №000177, №000145 и №000178 в землището на с. Никюп с ЕКАТТЕ 51740, община Велико Търново

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015