1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1.  ИП за „Изграждане на шест броя жилищни сгради и пречиствателна станция в ПИ с идентификатори 68429.35.7 и 68429.35.12, с. Средни колиби, община Елена, област Велико Търново, п.к. 5093, Раевци“, с възложител Ивелин Хвърлев Уведомление за ИП /04.01.2024 г./
 2.  ИП за „Изграждане на автоморга в ПИ с идентификатор 65766.266.2 по КК и КР на гр. Свищов“, с възложител „Подаръци Джием“ ЕООД Уведомление за ИП /10.01.2024 г./
 3.  ИП за „Разширяване на производствената дейност, свързано с реконструкция и промяна предназначението на съществуваща сграда в цех за монтаж на минометни, артилерийски боеприпаси и реактивни снаряди“, с възложител „Еловица 1895“ АД Уведомление за ИП /23.01.2024 г./
 4.  ИП за „Изграждане на два нови обора за подрастващи прасета в животновъдна ферма за свине в ПИ с идентификатор 07363.121.252, с. Българско Сливово, общ. Свищов, с възложител „Биляна“ ООД Уведомление за ИП /01.02.2024 г./
 5. ИП за „Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща работилница за обособяване на обслужваща сграда със склад за огнестрелно оръжие, боеприпаси и взривни вещества“, с възложител „Иктис“ ЕООД Уведомление за ИП /07.02.2024 г./
 6. ИП за „Обновяване осъвременяване на съществуваща парокотелна централа с 2 броя парни котли ПК-6,5 с общо паропроизводство 13000 kg/h в част от сграда с идентификатор 10447.513.387.51 в ПИ с идентификатор 10447.513.387 по КККР на гр. Велико Търново“, с възложител „Пиво Инвест БГ“ АД Уведомление за ИП /09.02.2024 г./
 7. ИП за Събиране и третиране на чисти строителни отпадъци в ПИ 65927.501.4064 гр. Севлиево“, с възложител „Мазалат“ ЕООД Уведомление за ИП  /16.02.2024 г./
 8. ИП за Изграждане на енергийно независим културно – образователен комплекс – творческа база“, с възложител Костадин Чунчуков Уведомление за ИП  /21.02.2024 г./
 9. ИП за Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) находяща се в ПИ с идентификатор 02470.75.18 по КККР на с. Балканци, м. Авлу Търла, община Стражица, обл. Велико Търново“, с възложител „Балканци енерджи“ ООД Уведомление за ИП  /23.02.2024 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015