1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  1.  Съобщение за инвестиционно предложение “Въвеждане в експлоатация на експеритементален биореактор”, с възложител „Ледър Арт“ ООД /отг. на 21.01.2021 г./
  2.  Съобщение за инвестиционно предложение “Разполагане на инсинератор за обезвреждане на СЖП“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 17542.601.1 по КК и КР на с. Градище, общ. Севлиево”, с възложител „ИДДД ЛОГИСТИК“ ЕООД /отг. на 22.01.2021 г./
  3.  Съобщение за инвестиционно предложение “Разфасоване на разредители АМВ и коресилин. Разреждане на 100% алкидна смола до определен процент и получаване на алкиден безир и лазурен лак”, с възложител „Химпродукт“ АД /отг. на 27.01.2021 г./
  4. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на обект за производство на млечни продукти, чрез разширяване на съществуваща стопанска постройка в ПИ и идентификатор 70295.202.17 по КК и КР на гр. Сухиндол”, с възложител „Валлета Милк“ ООД /отг. на 11.02.2021 г./
  5. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на кланичен пункт с транжорна и малка мандра в част от съществуваща сграда с производствено предназначение”, с възложител „Мелиста“ ЕООД /отг. на 18.02.2021 г./
  6. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаичeн парк с инсталирана мощност от 4935 kWp”, с възложител П. Бангеев /отг. на 19.02.2021 г./
Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания