1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2013г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Водоснабдяване на с. Горско ново село и с. Родина от водоснабдителната система на гр. Златарица“ с възложител Община Златарица /03.01.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Разширение на дейността на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с включване на нови видове отпадъци: ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО, излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки” с  възложител „Д.Д.“ /08.01.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на складово – производствена база за съхранение на зърно и добив на нерафинирано слънчогледово масло” с възложител „БИЛДИНГ КОМЕРС ЕООД“/14.01.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Подобряване на ВиК инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци, Чехлевци, Войново и Русевци на гр. Габрово” с възложител Община Габрово /14.01.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-05-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Площадкова газова инсталация за компресиран природен газ” с възложител „ФОНДРИМА И КО ЕООД“ /21.01.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-06-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Разширение на вътрешна газова инсталация на Корадо България АД” с възложител „КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД“ /25.01.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-07-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане на подземни води за производствени нужди” с възложител „ТРЕЙД ПЕЙПЪР ООД“ /25.01.2013 г./

Февруари 2013г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ-08-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на тренировъчно футбулно игрище, магазини и подземен паркинг“ с възложител „ХОРИЗОНТ-ИВАНОВ“ ЕООД /18.02.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-09-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Разширение на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране – механично сепариране и балиране на отпадъци от опаковки (хартия,стъкло,пластмаса,дърво) и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ с възложител „Еко Феникс“ ЕООД /18.02.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-10-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Угояване на бройлери – до 40000бр. или патици – до 20000бр. в съществуващи халета“ с възложител „АЛЕКСАНДРА ПЕТРА“ ООД /19.02.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-11-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Павликени“ с възложител Община Павликени /26.02.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-12-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Капково напояване на 588дка царевица” с възложител „КРАСИ“ ЕООД/27.02.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-13-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Промяна на предназначението на офис в медицински център“ с възложител ЕТ“Калоян – Калоян Караиванов“ ЕООД/27.02.2013 г./

Март 2013г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ-14-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Добив на наносни отложения от чашата на язовир „Александър Стамболийски“ с възложител „ВАЛМЕКС“ ЕООД/01.03.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-15-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Разширение на дейността на площадка за черни и цветни метали с включване на нови видове отпадъци от: излезли от употреба моторни превони средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отработени масла, опаковки и гуми“ с възложител „РЕНТКОСУЛТ“ ЕООД/07.03.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-16-ПР/2013г.  за инвестиционно предложение „Промяна на трасето на електропровод 20kV „Липниците“ с възложител „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД/15.03.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-17-ПР/2013г.  за инвестиционно предложение „Разширение на дейността на площадка за черни и цветни метали с включване на нови видове отпадъци от: излезли от употреба моторни превони средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отработени масла, опаковки и гуми“ с възложител с възложител „РЕНТКОСУЛТ“ ЕООД/18.03.2013/
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-18-ПР/2013г.  за инвестиционно предложение „Площадка за събиране и третиране на ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, отпадъци от пластмаса, хартия и картон“ с възложител „БАЛКАНТРЕЙД“ ЕООД/18.03.2013 г./

Април 2013г.

 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-19-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаичен парк“  с възложител „СОЛАР ПАРК ВИШОВГРАД“ООД/01.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-20-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Проект за укрепване на бреговата ивица от участък 539-ти до 540-ти км. от р. Дунав и в рамките на с.Вардим от административната сграда на „Сортови семена“АД(срещу читалището) до лодкостоянката“  с възложител „ОБЩИНА СВИЩОВ“ гр. Свищов/01.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-21-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр. Дряново“  с възложител „ОБЩИНА ДРЯНОВО“ гр. Свищов/09.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-22-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на малки къщи за гости“  с възложител Пламен Добриков, гр. Габрово/17.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-23-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на канализационна мрежа на улици „Албена“, „Иван Вазов“, „Кирил и Методий“, „М.Радослав“, „Мир“, „Никола Драганов“, „Пенчо Вакъвчиев“, „Чайковски“, „Славянска“, „Хр. Ботев“ в гр. Златарица“  с възложител ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, гр. Златарица/17.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-24-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Създаване на трайни насъждения от лешници в землищата на с. Царева ливада, с. Славейково, с. Длъгня, с. Ганчовец, с. Руня, с. Чуково, с. Маноя, с. Косарка, с. Радовци, с. Янтра, Община Дряново“  с възложител Магдалена Кутинчева/18.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-25-ПР/2013г.  за инвестиционно предложение „Разширяване на гробищен парк“  с възложител ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, гр. П.Тръмбеш/18.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-26-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Добив на инертни материали от находище „Вишовград“  с възложител „СТРЕЛА-92“ ООД, гр. В. Търново/19.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-27-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за хлор с пълначно за варели и бутилки и възел за хлороунищожение до получаване на натриев хлорид“  с възложител „КОНТИНВЕСТ“ ООД, гр. София/22.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-28-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Добив на баластра и производство на строителни материали от находище „Попенец“  с възложител „АРКУС-СТРОЙ“ ЕАД, гр. Лясковец/22.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-29-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя тръбни кладенци за охлаждане“  с възложител „ОЛИВА“ АД, гр. Кнежа/22.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-30-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Площадка за временно съхранение на отпадъци: излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превони средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла (ОМ),излезли от употреба гуми (ИУГ), от опаковки, черни и цветни метали (ОЧЦМ)“  с възложител „ЕКО ФЕНИКС“ ЕООД, гр. Свищов/26.04.2013 г./

Май 2013г.

 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-31-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за угояване на бройлери до 79800 места за един жизнен цикъл и изграждане на водовземно съоръжение“  с възложител ЕТ“ЖИНТ-ЖИВКА ПАВЛЕВА“, гр. Долна Оряховица/13.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-32-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Път II-44 „Севлиево-Габрово (обход на с. Поповци) от км 23+900 до км 26+295.27“  с възложител Агенция „Пътна Инфраструктура“, гр. София/13.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-33-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Разширение на дейността на площадка за черни и цветни метали с включване на нови видове отпадъци от: излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от опаковки (ОО) и излезли от употреба гуми (ИУГ)“  с възложител „ТРЕЙДСЪРВИЗ“ ЕООД, гр. София/14.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-34-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Централа за комбинирано производство на електро и топлинна енергия чрез термична газификация на биомаса и биоразградими фракции с мощност 1000кВте и трафопост“  с възложител „Тера Трейд“ ЕООД, гр. Велико Търново/13.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-35-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма за 1200 броя овце с мандра“  с възложител „АГРО-СОЛЕЙ“ ООД, с. Сливовица/14.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-36-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник“  с възложител Мартин Венцеславов Димитров, гр. Габрово, Анелия Тотева Тодорова, гр. Габрово/20.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-37-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Разширение на дейността на площадка за черни и цветни метали с включване на нови видове отпадъци от: излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба гуми (УГУ) и метални опаковки“  с възложител Даниел Панайотов Петков, гр. Дебелец/22.05.2013 г./

Юни 2013г.

 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-38-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение (шахтов кладенец)“  с възложител „КОНТИНВЕСТ“ ООД, гр. София/03.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-39-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Монтиране на парен котел ПТ10 за производство на топлинна енергия с гориво биомаса с капацитет 10т/ч наситена пара“  с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ“ АД, гр. Велико Търново/03.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-40-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Капково напояване на 765.550дка царевица“  с възложител ЕТ „КРАСИ- ГИНА МИЛКОВА“, гр. Велико Търново/10.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-41-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сервизно-логистичен център“  с възложител „СКАНИЯ РИЪЛ ИСТЕЙТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Герман/13.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-42-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Кравеферма с капацитет 100 млечни крави с приплодите им, открита площадка, торова площадка и шахта в ПИ154027“  с възложител ЕТ „ДЕНИЦА 90 – СТЕФАН ЛИПОВ“, с. Ресен/13.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-43-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Площадка за търговска дейност с черни и цветни метали“  с възложител „МЕТАГОВ“ ЕООД, гр. София/14.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-44-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за млекопреработване“  с възложител ЗП Николай Цветанов Николов, гр. Горна Оряховица/24.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-45-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Птицеферма за кокощки носачки с капацитет 39980 места“  с възложител Калина Широкова, гр. Велико Търново/26.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-46-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Индукционна тиглова пещ за топене на стружки“  с възложител „ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА“ АД, гр. Севлиево/26.06.2013 г./

Месец Юли 2013г.

 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-47-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Система за капково напояване“  с възложител „Кемапул“ ЕООД, гр. Свищов/08.07.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-48-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Газопроводно отклонение за „Паралел“ООД“  с възложител „СЕВЛИЕВОГАЗ-2000“ АД, гр. Севлиево/01.07.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-49-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Разширяване на гробищен парк на село Климентово“  с възложител ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ /08.07.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-50-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Инсталация за улавяне и неутрализиране на лошомиришещи газове от цех „Производство на целулоза“  с възложител „СВИЛОЗА“АД, гр. Свищов /08.07.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-51-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Площадка за събиране и разкомплектоване на ИУМПС“  с възложител „Братов ауто“ЕООД, гр. Габрово /11.07.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-52-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Учебно – технически център“  с възложител „Съюз на българските автомобилисти“, гр. София /19.07.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-53-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на биогаз, чрез преработка на селскостопански отпадъци“  с възложител „БИО ЕНЕРДЖИ БГ“ ЕООД, гр. Сухиндол /22.07.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-54-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фамилна ферма за отглеждане на говеда“  с възложител Божидар Иванов Петров, с. Копчелии, Община Габрово /24.07.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-55-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Монтиране на обезмирисителна инсталация за улавяне и третиране на лошомиришещи газиве от ВИС1 и ВИС2“  с възложител „Свилоза“ АД, гр. Свищов /26.07.2013 г./

Месец Август 2013г.

 • Съобщение за издадено  Решение-ВТ-56-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Център за обучение с конферентна зала, заведение за обществено хранене и административна сграда“  с възложител Х. Иванова, гр. Габрово /14.08.2013 г./
 • Съобщение за издадено  Решение-ВТ-57-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана линия за мокро боядисване“  с възложител „АББ България“, гр. Севлиево /15.08.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-58-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Капково напояване на 470.230 дка царевица“  с възложител ЕТ „КРАСИ-ГИНА МИЛКОВА“, гр. В. Търново /20.08.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-59-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Капково напояване на общо 591.373 царевица, от които 341.770 дка в землището на с. Раданово, аз 249.603 дка в землището на с. Полски Сеновец“  с възложител „КРАСИ“ ЕООД, гр. В. Търново /20.08.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-60-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на специализиран малък обект за дестилиране, независима малка пивоварна, склад за материали за дестилация и навес за дърва в част от съществуващ склад“  с възложител „ЛЪКИ СТРОЙ  2011“ ЕООД, гр. Габрово /26.08.2013 г./

Месец Септември 2013г.

 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-61-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътно заведение за обществено хранене и паркинг“ с възложител Петър Манолов /02.09.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-62-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Добив на баластра и производство на строителни материали от находище „Попенец“ с възложител „АРКУС-СТРОЙ“ ЕАД, гр. Лясковец /27.09.2013 г./

Месец Октомври 2013г.

 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-63-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ рибарник“ с възложител ПК“ АГРОСТРОЙ“ /01.10.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-64-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Административно-търговски комплекс“ с възложител  Борис Петров Симеонов /11.10.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-65-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Обособяване на център за предварителна обработка (разглобяване) на ИУМПС и продажба на части втора употреба“ с възложител  „МАРТА-2013“ ЕООД /14.10.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-66-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Разширение на площадка за търговска дейност с отпадъци от опаковки – хартия, стъкло, пластмаса, дървесни опаковки, събиране, временно съхранение и предварително третиране – механично сепариране и балиране на отпадъци от опаковки (хартия, стъкло, пластмаса, дървесни опаковки) и търговска дейност от черни и цветни метали с дейностите събиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла (ОМ), излезли от употреба гуми (ИУГ), от опаковки, черни и цветни метали (ОЧЦМ) и площадка за третиране на битови отпадъци – сепариране на смесени битови отпадъци“ с възложител  „Еко Феникс“ ЕООД /23.10.2013 г./

Месец ноември 2013 г.

 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-67-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Подобряване работата на варорегенерационна пещ чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки“ с възложител  „Свилоза“ АД /07.11.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-68-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Жилищна сграда и кравеферма за 80 крави, състояща се от селскостопанска сграда и сеновал“ с възложител Пламен Маринов /11.11.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-69-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Станция за пълнене на технически газове“ с възложител „СИАД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД /13.11.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-70-ПР/2013г.за инвестиционно предложение „Изграждане на логистичен център и обекти за обществено-обслужващи дейности“ с възложител „Сметка 101“ ЕООД /20.11.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-71-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Увеличаване на параметрите на водовземане на съществуващ шахтов кладенец“ с възложител „Стоманобетон 2011“ ЕООД, гр. Свищов /28.11.2013 г./

Месец Декември 2013г.

 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-72-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Инсталация на интегрирано третиране и оползотворяване на производствени отпадъци“ с възложител „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов /03.12.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-73-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на речно водовземно съоръжение на р. Студена“ с възложител „СОВАТА“ ЕАД, гр. Севлиево /18.12.2013 г./
 • Съобщение за издадено  Решение-ВТ-74-ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на обект за производство на зеленчукови консерви“ с възложител „КАЛОЯН 2013“ ЕООД, с. Поликрайще /27.12.2013 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015