1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Месец януари 2023 г.

1.Заявление от Община Дряново от 13.01.2023 г.

2.Решение № УО-237-ИС/2023 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Дряново

3.Заявление от Община Горна Оряховица от 19.01.2023 г.

4.Решение № УО-238-ИС/2023 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Горна Оряховица

Месец март 2023 г.

1. Заявление от Община Павликени от 31.03.2023 г.

2. Решение № УО-239-ИС/2023 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Павликени

Справка за количествата депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011 г.÷ март 2023 г.

Справка за количествата депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011 г.÷ юни 2023 г.

Месец август 2023 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 29.08.2023 г.

2. Решение № УО-240-ИС/2023 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец септември 2023 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 14.09.2023 г.

2. Решение № УО-241-ИС/2023 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

3. Заявление от Община Павликени от 29.09.2023 г.

4. Решение № УО-242-ИС/2023 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Павликени

Месец декември 2023 г.

1. Заявление от Община Дряново от 06.12.2023 г.

2. Решение № УО-244-ИС/2023 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Дряново

3. Заявление от Община Горна Оряховица от 12.12.2023 г.

4. Решение № УО-243-ИС/2023 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Горна Оряховица

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015