1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Месец януари 2019 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 08.01.2019 г.

2.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-105-ИС/2019 г.

3. Заявление от Община Полски Тръмбеш от 11.01.2019 г.

4.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Полски Тръмбеш № УО-106-ИС/2019 г.

Месец февруари 2019 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 07.02.2019 г.

2.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-107-ИС/2019 г.

3.Заявление от Община Севлиево от 25.02.2019 г.

4.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-108-ИС/2019 г.

5.Заявление от Община Севлиево от 25.02.2019 г.

6.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-109-ИС/2019 г.

Месец март 2019 г.

1.Заявление от Община Габрово от 12.03.2019 г.

2.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово № УО-110-ИС/2019 г.

3.Заявление от Община Севлиево от 15.03.2019 г.

4.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-111-ИС/2019 г.

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011 г.÷ март 2019 г.

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания