1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Месец януари 2019 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 08.01.2019 г.

2.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-105-ИС/2019 г.

3. Заявление от Община Полски Тръмбеш от 11.01.2019 г.

4.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Полски Тръмбеш № УО-106-ИС/2019 г.

Месец февруари 2019 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 07.02.2019 г.

2.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-107-ИС/2019 г.

3.Заявление от Община Севлиево от 25.02.2019 г.

4.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-108-ИС/2019 г.

5.Заявление от Община Севлиево от 25.02.2019 г.

6.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-109-ИС/2019 г.

Месец март 2019 г.

1.Заявление от Община Габрово от 12.03.2019 г.

2.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово № УО-110-ИС/2019 г.

3.Заявление от Община Севлиево от 15.03.2019 г.

4.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-111-ИС/2019 г.

5.Заявление от Община Габрово от 19.03.2019 г.

6.Решение № УО-112-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011 г.÷ март 2019 г.

Месец април 2019 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 11.04.2019 г.

2.Решение № УО-113-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец май 2019 г.

1.Заявление от Община Полски Тръмбеш от 08.05.2019 г.

2.Решение № УО-114-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Полски Тръмбеш

3.Заявление от Община Севлиево от 16.05.2019 г.

4.Решение № УО-115-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец юни 2019 г.

1.Заявление от Община Габрово от 03.06.2019 г.

2.Решение № УО-116-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

3.Заявление от Община Габрово от 06.06.2019 г.

4.Решение № УО-117-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

5.Заявление от Община Полски Тръмбеш от 10.06.2019 г.

6.Решение № УО-118-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Полски Тръмбеш

7.Заявление от Община Севлиево от 11.06.2019 г.

8.Решение № УО-119-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

9.Заявление от Община Габрово от 26.06.2019 г.

10.Решение № УО-120-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011г.÷ юни 2019 г.

Месец юли 2019 г.

1.Заявление от Община Габрово от 09.07.2019 г.

2.Решение № УО-121-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

3.Заявление от Община Севлиево от 22.07.2019 г.

4.Решение № УО-122-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

5.Заявление от Община Трявна от 23.07.2019 г.

6.Решение № УО-123-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Трявна

7.Заявление от Община Стражица от 26.07.2019 г.

8.Решение № УО-124-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Стражица

Месец август 2019 г.

1.Заявление от Община Полски Тръмбеш от 02.08.2019 г.

2.Решение № УО-125-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Полски Тръмбеш

3.Заявление от Община Габрово от 12.08.2019 г.

4. Решение № УО-126-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

5.Заявление от Община Севлиево от 15.08.2019 г.

6.Решение № УО-127-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец септември 2019 г.

1.Заявление от Община Габрово от 03.09.2019 г.

2.Решение № УО-128-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

3.Заявление от Община Габрово от 10.09.2019 г.

4.Решение № УО-129-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

5.Заявление от Община Габрово от 10.09.2019 г.

6.Решение № УО-130-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

7.Заявление от Община Габрово oт 10.09.2019 г.

8.Решение № УО-131-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

9.Заявление от Община Севлиево от 16.09.2019 г.

10.Решение № УО-132-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

11.Заявление от Община Габрово от 17.09.2019 г.

12.Решение № УО-134-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

13.Заявление от Община Габрово от 25.09.2019 г.

14.Решение № УО-135-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011г.÷ септември 2019 г.

Месец октомври 2019 г.

1.Заявление от Община Полски Тръмбеш от 01.10.2019 г.

2.Решение № УО-133-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Полски Тръмбеш

3.Заявление от Община Севлиево от 14.10.2019 г.

4.Решение № УО-136-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

5.Заявление от Община Габрово от 17.10.2019 г.

6.Решение № УО-137-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

7.Заявление от Община Габрово от 23.10.2019 г.

8.Решение № УО-138-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

9.Заявление от Община Габрово от 25.10.2019 г.

10.Решение № УО-139-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

Месец ноември 2019 г.

1.Заявление от Община Габрово от 04.11.2019 г.

2.Решение № УО-140-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

3.Заявление от Община Габрово от 04.11.2019 г.

4.Решение № УО-141-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

5.Заявление от Община Габрово от 07.11.2019 г.

6.Решение № УО-142-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

7.Заявление от Община Габрово от 08.11.2019 г.

8.Решение № УО-143-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

9.Заявление от Община Севлиево от 20.11.2019 г.

10.Решение № УО-144-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец декември 2019 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 11.12.2019 г.

2.Решение № УО-145-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

3.Заявление от Община Габрово от 16.12.2019 г.

4.Решение № УО-146-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

5.Заявление от Община Габрово от 16.12.2019 г.

6.Решение № УО-147-ИС/2019 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011г.÷ декември 2019 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015