1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-16-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на склад за търговия с препарати за растителна защита“ с местоположение УПИ IV, кв. 163 – А, с адрес на имота ул. „Балканска” №3, гр. Велико Търново /публикувано на 20.12.2021 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-17-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на животновъдна ферма за млечни и месни продукти“ в ПИ с номера 029012 и 029013, с. Стамболово, общ. Павликени /публикувано на 20.12.2021 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-31-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка кланица“, с местоположение: ПИ №069019 в землището на с. Поповци, общ. Габрово /публикувано на 20.12.2021 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-42-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Газстанция“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 14218.30.15 по КК и КР на гр. Габрово /публикувано на 20.12.2021 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-43-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изработване на Подробен устройствен план и разделяне на ПИ с идентификатор 81058.429.12 в землището на с. Черновръх, общ. Трявна с цел обособяване на предприятие за преработка на шипки“ /публикувано на 20.12.2021 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-44-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Обособяване на къмпинг с места за каравани и палатки“ с местоположение: поземлени имоти №№061048, 061047, 061046, 061045 и 061044 в землището на с. Блъсковци, община Елена област Велико Търново /публикувано на 21.12.2021 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-47-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на бунгала за настаняване с цел обучение, квалификация и рекреация“, ПИ с идентификатор 23948.71.18, гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово /публикувано на 21.12.2021 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-52-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на мандра“, УПИ VI, квартал 45, с. Пчелище, общ. Велико Търново /публикувано на 21.12.2021 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-57-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на търговски комплекс, състоящ се от бензиностанция с прилежащо кафене и ресторант, градински център, паркинг и открит барбекю-ресторант“, което ще се реализира в ПИ №094029 в землището на с. Драгановци, общ. Габрово  /публикувано на 21.12.2021 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-57-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Залесяване на 78,57 дка с фиданки „топола“ за производство на биомаса и закупуване на земеделска техника“, ПИ №063001 и 064002, с. Пушево, общ. Велико Търново /публикувано на 21.12.2021 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-58-ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Изграждане на площадка с пързалки, люлки, бънджита, басейн за къпане, басейн с водни колела, блъскащи колички, пейнтбол, стрелбище, паркинг и др. в част от поземлен имот №085079“,  с местоположение землището на с. Поповци с ЕКАТТЕ 57765, община Габрово“, „Интер 77“ ООД /публикувано на 21.12.2021 г./

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015