1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Съобщение за влязло в сила Определение от 09.11.2015г. на ВАС – гр. София по адм. дело №15524 по описа за 2014 за одобряване на споразумение, съдържащо решение по ОВОС за ИП „Добив на строителни материали – варовици, базалтоиди и техните продукти от находище „Станч. могила“ с възложител „Базалт България“ ЕООД /27.11.2015г./
  • Съобщение за Решение по ОВОС №ВТ-1-1/2015 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на свинекомплекс „Биляна”, с местоположение: ПИ №000158 и ПИ №000159 в землището на с. Българско Сливово, община Свищов, с Възложител: „БИЛЯНА“ ООД, ЕИК 104119056, с. Българско Сливово, община Свищов  /18.12.2015 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015