1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Съобщение за Решение по ОВОС №ВТ-1-1/2023 г. за инвестиционно предложение „Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА в поземлени имоти с идентификатори 14218.778.46 и 14218.778.152 по КК и КР на землището на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово“, с възложител: „Ей Енд Ди 1“ ЕООД  /23.02.2023 г./
  • Съобщение за Решение по ОВОС №ВТ-1-2/2023 г. за инвестиционно предложение за Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, с възложител: „ПЕТРУРГИЯ“ ООД /28.04.2023 г./
  • Съобщение за Решение по ОВОС №ВТ-3-3/2023 г. за инвестиционно предложение за “Увеличаване на капацитета на цех за производството на различни видове компоненти и части за индустриални батерии (стационарни)“, с възложител: „Вегманн Аутомотив България“ ЕООД /05.07.2023 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015