1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Днес, 01.06.2017 г. в Информационния център на РИОСВ – Велико Търново се проведе работна среща, в която взеха участие еколози на 12 общини в териториалния обхват на инспекцията и операторите на трите регионални депа Велико Търново, Габрово и Севлиево.

Елена Стефанова – директор на РИОСВ поздрави участниците и представи акцентите в информационната кампания за Световния ден на околната среда – 5 юни с посланието „Свързване на хората с природата“.

На срещата бяха обсъдени задълженията на общините, свързани с управлението на отпадъците (Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци) и проблеми в управлението на строителните отпадъци в региона.

Експертите на РИОСВ съобщиха за въвеждане на Национална информационна система „Отпадъци“ от 01.01.2018 г. във връзка с изпълнение на ЗУО и Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

На срещата беше обърнато внимание на практически аспекти в прилагане на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Третокласници от ОУ „Бачо Киро“ избраха информационния център на РИОСВ- Велико Търново за да проведат последния урок за учебната година. „Правила за поведение в природата“ бе темата, представена от експерт на инспекцията. Децата научиха за видовото разнообразие в региона, особеностите на поведението ни в природата и мерките за сигурност, както и съвети за нейното опазване. С образователните пакети на ДНП „Централен Балкан“ направиха „разходка в планината“ и затвърдиха знанията си за групирането на растенията и животните, техните местообитания, хранителната верига в която участват, лечебните растения и гъби.

Децата разгледаха с интерес Червената книга на България и изложбата от предмети, изработени от различни материали. Урокът завърши с призив да излезем сред природата, да оценим нейната красота и важност и да защитим нашата планета Земя.

„Биологично разнообразие и устойчив туризъм“ е мотото, което събра учители от детски градини и училища от Великотърновска област, представители на Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ – Габрово и РИОСВ – Велико Търново. Съвместната проява беше посветена на днешния Международен ден на биологичното разнообразие – 22 май.

РИОСВ-Велико Търново продължава да търси, създава и разпространява материали, които са полезни за образованието и възпитанието на децата – бъдещи радетели за чиста околна среда в България, каза в обръщението си към участниците Елена Стефанова – директор на екоинспекцията. Директорът на Парка Генчо Илиев подчерта, че Национален парк „Централен Балкан“ е добър избор за представяне на темата „Биологично разнообразие и устойчив туризъм“, тъй като е подходящ пример за запазена дива природа, привличаща хиляди посетители. Преди да открие официално гостуващата в информационния център изложба, той припомни, че колекцията „КарикаТУРИСТИ“ е създадена от Парковата дирекция с цел да фокусира вниманието върху отношението на днешния човек към природата.

Присъстващите с интерес научиха повече за биологичното разнообразие на защитената територия и създадените продукти в подкрепа на природозащитното образование. Генчо Илиев подари на учебните заведения образователни комплекти от помагалата „Разходка в дивата планина“ и „Оазис на дивия свят“.

Има още

Децата от Великотърновската детска градина „Слънчев дом“ потърсиха Регионалната инспекция по околната среда и водите за съдействие при предаването на събрани пластмасови капачки за участие в инициативата „Аз вярвам и помагам“.

В инспекцията бяха донесени над 10 пластмасови бутилки и два чувала с капачки, които да бъдат рециклирани за благотворителност. РИОСВ ще организира предаването им.

С песни, стихове и танци децата поздравиха екипа на инспекцията за Великденските празници. Образователни и рекламни материали с призива „Обичайте природата и участвайте в нейното опазване“ подариха експертите на своите гости.

34-ма възпитаници на Детската градина „Иванка Ботева“ във Велико Търново и техните учителки бяха на гости в Регионалната инспекция днес. Те показаха знания в опазването на растенията и животните и изхвърлянето на отпадъци на разрешените за това места. Експерт на РИОСВ демонстрира изработване на хранилка за птици.

Децата получиха образователни материали за работа и поздравиха еколозите с песни и стихове, посветени на България и велики българи.

Посещението в инспекцията е част от дейностите по програмата за екологично, патриотично и мултикултурно възпитание на ІV а група на ДГ „Иванка Ботева“. Взаимната работа ще продължи с детска работилница за Деня на Земята – 22 април.

РИОСВ – Велико Търново бе домакин на събитие, организирано  на групата по интереси „Светът на химията и физиката – лесен и интересен”. В групата членуват  шестокласници от ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново с интереси към природните науки.  Активни партньори  на инициативата бяха студенти по география от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Директорът на екооинспекцията Елена Стефанова бе гост на събитието и поздрави организаторите.

Учениците изследваха и дискутираха света на кристалите и минералите и представиха получените кристали в лабораторни условия и изработените постери за кристали. Стажант-учителите по география представиха малко познати факти от българската научна област на минералологията и кристалографията и проведоха викторина „Цветята на географското познание”.

Партнирането между ОУ „Бачо Киро”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Велико Търново ще продължи с изненади и ателиета за ученици и студенти по химия, физика и география.

РИОСВ – Велико Търново организира работна среща за учители от област Велико Търново за представяне и разпространение на пакет с обучителни материали за Природен парк „Българка“. Срещата се състоя на 28 ноември 2016 г. в информационния център на инспекцията и беше организирана със съдействието на РУО-Велико Търново.

Повече от 50 учители, преподаващи в 3-ти и 4-ти клас през настоящата учебна година, взеха участие в събитието. Приветствия към тях отправиха директорът на РИОСВ-Велико Търново Елена Стефанова и инж. Розалия Личева – началник на РУО. Милена Илиева от ДПП „Българка“ представи парка с неговите забележителности и възможности за екологично обучение, които той предлага, както и обучителните материали за работа в помощ на учителите.

Образователният пакет е разработен по проект на Дирекцията на природен парк „Българка“ – Габрово. Включва карти на парка, индивидуални материали за работа за 30 ученици (компаси, слънчеви часовници, листи за оцветяване, самозалепващи етикети, разделители за книга), макети на дървета с фигури и други материали. Предназначен е за подпомагане процеса на обучение и възпитание на младите хора да опазват и съхраняват биологичното разнообразие в защитените територии. Пакетът може да бъде използван в преподавателската работа на учителите за учебния предмет „Човекът и природата“ (3-4 клас).

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания