1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. Документация – публикувана на 19.07.2019 г.

2. Обява – публикувана на 19.07.2019 г.

3. Техническа спецификация – публикувана на 19.07.2019 г.

4. Образци – публикувани на 19.07.2019 г.

5. Информация за публикувана обява – публикувана на 19.07.2019 г.

6. Протокол № 1 от работата на комисията – публикуван на 06.08.2019 г.

7.Протокол № 2 от работата на комисията – публикуван на 19.08.2019 г.

8.Заповед № РД-508/19.08.2019 г. за утвърждаване на протоколи от работата на комисията – публикувана на 19.08.2019 г.

9.Заповед № РД-509/19.08.2019 г. за отстраняване, обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител – публикувана на 19.08.2019 г.

10. Договор – публикуван на 04.10.2019 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015