1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Обособяване на площадка за третиране на текстилни отпадъци в сграда с идентификатор 14218.508.386.27.1, находяща се в ПИ с идентификатор 14218.508.386 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово”, с възложител “МНР” ЕООД, гр. София  /08.01.2019 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС в ПИ №087064, в землището на с. Поповци, община Габрово, с възложител “ИМПЕРО” ООД, гр. Габрово  /28.01.2019 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на обект за производство на термично обработени птичи продукти“, което ще се реализира в ПИ №140018, местността „Чифлика“, гр. Лясковец, с възложител “Горнооряховска скара” ООД, гр. Лясковец  /08.02.2019 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Инсталация за рециклиране/оползотворяване на пластмасови отпадъци“, с местоположениев сграда с идентификатор 16359.508.36.1 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, с възложител “ГРИЙН БИОТЕХ” ООД, гр. Лясковец  /26.02.2019 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Газоснабдяване на Община Свищов, Подобект – „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Свищов“, с възложител “Тецеко” ЕООД, гр. Свищов  /18.03.2019 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“, с местоположение в ПИ с идентификатор №61279.13.35 по КК и КР на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, с възложител Община Полски Тръмбеш  /22.03.2019 г./
Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания