1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за
сферата на дейност на РИОСВ – Велико Търново

Документите са налични в електронен формат на сайта на инспекцията и на хартиен носител. При необходимост, копие на документи се предоставят по реда на ЗДОИ.

 

Основни данни за организацията, функциите и отговорностите на администрацията

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

Бюджет и обществени поръчки

Човешки ресурси

Качество на атмосферния въздух

Екологична оценка

Оценка на въздействието върху околната среда

Оценка за съвместимост

Управление на отпадъците

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания