1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Месец януари 2022 г.

1.Заявление от Община Лясковец от 11.01.2022 г.

2.Решение № УО-228-ИС/2022 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Лясковец

3.Заявление от Община Елена от 12.01.2022 г.

4.Решение № УО-227-ИС/2022 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Елена

5.Заявление от Община Горна Оряховица от 13.01.2022 г.

6.Решение № УО-226-ИС/2022 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Горна Оряховица

7.Заявление от Община Габрово от 31.01.2022 г.

8.Решение № УО-229-ИС/2022 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

Месец април 2022 г.

1. Заявление от Община Трявна от 05.04.2022 г.

2. Решение № УО-230-ИС/2022 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Трявна

Месец май 2022 г.

11. Заявление от Община Трявна от 16.05.2022 г.

2. Решение № УО-231-ИС/2022 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Трявна

Месец юли 2022 г.

1. Заявление от Община Трявна от 11.07.2022 г.

2. Решение № УО-232-ИС/2022 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Трявна

Справка за количествата депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011г.÷ юни 2022 г.

Месец септември 2022 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 08.09.2022 г.

2. Решение № УО-233-ИС/2022 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Справка за количествата депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011г.÷ септември 2022 г.

Месец декември 2022 г.

1. Заявление от Община Павликени от 02.12.2022 г.

2. Решение № УО-234-ИС/2022 г. на РИОСВ – Велико Търново по заявлението на Община Павликени

3. Заявление от Община Трявна от 09.12.2022 г.

4. Решение № УО-235-ИС/2022 г. на РИОСВ – Велико Търново по заявлението на Община Трявна

5. Заявление от Община Сухиндол от 15.12.2022 г.

6. Решение № УО-236-ИС/2022 г. на РИОСВ – Велико Търново по заявлението на Община Сухиндол

Справка за количествата депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011 г.÷ декември 2022 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015