1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2024 г.

  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-01-П-ОВОС/2024 г. за инвестиционно предложение „Почистване на дървесна и храстова растителност в поземлени имоти с идентификатори 68494.41.1, 68494.41.14, 68494.52.3, 68494.108.3, 68494.140.1, 68494.41.3 по КК и КР на землището на с. Средно село, община Златарица, област Велико Търново“, с възложител „Балкан еко 74“ ЕООД /10.01.2024 г./
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-02-П-ОВОС/2024 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 1000 kW върху покривно пространство на съществуваща сграда и прилежащ терен в ПИ с идентификатор 65766.704.69 по КККР на гр. Свищов“, с възложител „Дунав – Автотранспорт 2“ ЕООД /16.01.2024 г./
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-03-П-ОВОС/2024 г. за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с местоположение поземлени имоти с идентификатори 30661.146.1, 30661.146.2, 30661.146.3, 30661.146.4, 30661.146.5, 30661.146.6 и 30661.146.9, в землището на с. Здравковец, община Габрово, обл. Габрово и изграждане на собствено водовземно съоражение за захранване на обекта“, с възложител „Мар-Крафт“ ЕООД /26.01.2024 г./

Февруари 2024 г.

Март 2024 г.

Април 2024 г.

Май 2024 г.

Юни 2024 г.

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015