1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Януари 2020

  1. Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ФЕЦ с мощност 100,8 kW върху покривната конструкция на производствена сграда и върху 2700 кв.м. от незастроена площ с мощност 300 kW“, с възложител „Станчо Колев“ ЕООД  /20.01.2020/
  2. Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на пункт за изкупуване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в ПИ с идентификатор 10447.514.130 по КККР на гр. Велико Търново“, с възложител „Си Метал“ ЕООД  /20.01.2020/
  3. Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за транспортиране и изгаряне на алтернативни горива /биомаса/ в ТЕЦ при „Захрани заводи“ АД гр. Горна Оряховица“, с възложител „Захарни заводи“ АД  /20.01.2020/
  4. Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт и сеновал към ферма“, с възложител Елена  Кочева /23.01.2020/
Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания