1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-1-П-ОВОС/2017 г. за инвестиционно предложение „ПУП – план за застрояване и промяна предназначението на земеделска земя в предимно производствена зона (Пп)  – „За овцеферма – 500 животни”, с местоположение имот № 160007, местност “Лемежа”, землище на село Тодювци, община Елена, област Велико Търново, с възложите „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД, гр. София /04.08.2017 г./
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-2-П-ОВОС/2017 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на пет броя жилищни сгради – къщи за гости в землището на с. Илаков рът, община Елена”, с възложител  „Би ен джей партнерс“ ЕООД, гр. Велико Търново /19.10.2017 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015