1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

 

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-37-ПР/2013 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на дейността на площадка за черни и цветни метали и включване на нови видове отпадъци от: ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО, отработени масла, опаковки и гуми” с местоположение – ПИ 96, кв. 573 по КВС на гр. Велико Търново, община Велико Търново/публикувано на 05.12.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-33-ПР/2013 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на дейността на площадка за черни и цветни метали и включване на нови видове отпадъци от: ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и излезли от употреба гуми” с местоположение – УПИ Х-403, кв. 42, , с. Недан, община Павликени/публикувано на 05.12.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-51-ПР/2013 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Площадка за събиране и разкомплектоване на ИУМПС” с местоположение – ПИ с номер 14218.533.132, в землището на гр. Габрово, община Габрово /публикувано на 05.12.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-43-ПР/2013 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” с местоположение – ПИ с номер 65927.501.4131, в землището на гр. Севлиево, община Севлиево /публикувано на 05.12.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-37-ПР/2013 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на дейността на площадка за черни и цветни метали с включване на отпадъци от: ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО, излезли от употреба гуми и метални опаковки” с местоположение – ПИ с номер 017001, в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново /публикувано на 05.12.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-50-ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Проектиране и изграждане на кравеферма за 60 броя животни” с местоположение – ПИ с номер 076012, в землището на с. Ново Градище, община Стражица /публикувано на 18.11.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-56-ПР/2013 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Център за обучение с конферентна зала, заведение за обществено хранене и административна сграда” с местоположение – ПИ с номер 23947.71.19, в землището на гр. Дряново, община Дряново /публикувано на 18.11.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-39-ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на къщи за гости” с местоположение – ПИ с номер 023029, в землището на гр. Трявна, община Трявна /публикувано на 05.11.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-22-ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на къщи за гости” с местоположение – ПИ с номер 023025, в землището на гр. Трявна, община Трявна /публикувано на 05.11.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-11-ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Вилно селище” с местоположение – ПИ с номер 023043, в землището на гр. Трявна, община Трявна /публикувано на 05.11.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-25-ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на четири броя вилни сгради” с местоположение – ПИ с номер 368006, в землището на с. Черновръх, община Трявна /публикувано на 05.11.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-48-ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на хотел” с местоположение – ПИ с номер 333027, в землището на с. Кръвеник, община Севлиево /публикувано на 05.11.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-08-ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на жилищни сгради за хотелска дейност и пречиствателна станция” с местоположение – ПИ с номер 114010, в землището на с. Кръвеник, община Севлиево /публикувано на 05.11.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-08-ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на семеен хотел” с местоположение – ПИ с номер 309.19, в землището на гр. Лясковец, община Лясковец /публикувано на 05.11.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-69-ПР/2014 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Спортно селище за временно настаняване” с местоположение – ПИ с номер 48605.27.23, в землището на с. Мичковци, община Габрово /публикувано на 05.11.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-15-ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Вилно селище” с местоположение – ПИ с номер 031003, в землището на с. Бижовци, община Трявна /публикувано на 05.11.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-23-ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на вилно селище” с местоположение – ПИ с номер 368060, в землището на с. Черновръх, община Трявна /публикувано на 05.11.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-58-ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Хотелски комплекс” с местоположение – ПИ с номер 367010, в землището на с. Черновръх, община Трявна /публикувано на 05.11.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-14-ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Вилно селище” с местоположение – ПИ с номер 022030, в землището на с. Боженците, община Габрово /публикувано на 05.11.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-06-ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Вилно селище” с местоположение – ПИ с номер 066086, в землището на с. Гостилица, община Дряново /публикувано на 05.11.2019 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-07-ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Вилно селище” с местоположение – ПИ с номер 377007, в землището на с. Черновръх, община Трявна /публикувано на 05.11.2019 г./

Съобщение за извършена планова проверка по документи и във връзка с постановено Решение за преценяване необходимостта от екологична оценка №ВТ-01-ЕО/2015 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за план/програма „Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в кв. 46, УПИ II-410, УПИ III-410, УПИ IV-411 по плана на с. Дъскот, община Павликени“ /публикувано на 30.12.2019 г./

Съобщение за извършена планова проверка по документи и във връзка с постановено Решение за преценяване необходимостта от екологична оценка №ВТ-07-ЕО/2016 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за план/програма „Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя „за предимно производствено-складови дейности“ (Пп), имот №122062, местност „Тополите“ в землището на град Лясковец, община Лясковец“ /публикувано на 30.12.2019 г./

Съобщение за извършена планова проверка по документи и във връзка с постановено Решение за преценяване необходимостта от екологична оценка №ВТ-08-ЕО/2016 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за план/програма „Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на поземлени имоти с номера 145049 и 145050, местност „Клена” по плана за земеразделяне на землище гр. Лясковец и определяне на трасетата на довеждащите електрически и ВиК проводи“ /публикувано на 30.12.2019 г./

Съобщение за извършена планова проверка по документи и във връзка с постановено Решение за преценяване необходимостта от екологична оценка №ВТ-11-ЕО/2016 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за план/програма „Подробен устройствен план–План за застрояване за част от кв. 13а по плана на гр.Габрово, 72 част, като УПИ IV – „за производствена, складова дейност и фотоволтаична централа“ се раздели на два урегулирани поземлени имота: УПИ IV – „за производствена, складова дейност и фотоволтаична централа“ и УПИ V – „за здравни и социални дейности“ /публикувано на 30.12.2019 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015