1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №1-П-ОВОС/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на локално пречиствателна станция (ЛПСОВ) за пречистване на битовите отпадъчни води от хотел-резиденс „Света Гора“ в ПИ 10447.136.15, гр. Велико Търново, ЕКАТТЕ 10447, Община Велико Търново и заустване на пречистените отпадъчни води в дере – приток на река Янтра, съгласно разрешителен режим на Басейнова дирекция „Дунавски район“, с възложител от „Света гора – Велико Търново” ООД, гр. Горна Оряховица /12.01.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №2-П-ОВОС/2016 г. за инвестиционно предложение „Внедряване на междинно звено в предприятие за съхранение и обработка на кожи и вълна – звено за топене на животински мазнини за технически цели“, с възложител от „ИНИМА” ООД, гр. Габрово /22.04.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №3-П-ОВОС/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости, барбекю и изгребна яма в ПИ №124023 от землището на с. Яковци, община Елена“, с възложител ЕТ „ФОРЕСТВИЛ – СИАД ДЖАМБАЗОВ” ООД, гр. Елена /22.04.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №4-П-ОВОС/2016 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на производствен цех в „Цех за преработка на маслени утайки“, което ще се реализира в УПИ I, кв. 74 по плана на с, Куцина, община Полски Тръмбеш, с възложител „Дюк Доминион Ком” ООД, гр. Велико Търново /22.04.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №5-П-ОВОС/2016 г. за инвестиционно предложение „Цех за производство на дървени пелети; сушилня за плодове и подправки в Цех за пакетирване на ядки, сушени плодове, подправки и чай“, което ще се реализира в УПИ IV-111 и УПИ V-111, кв. 11 по плана на с. Станчов хан, община Трявна, с възложител Светла  Глухарева /17.05.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №6-П-ОВОС/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на модулен тип хлор-алкална електролиза“, с местоположение Източна промишлена зона, УПИ VI, кв. 50 в гр. Горна Оряховица, с възложител „КОНТИНВЕСТ“ ООД, гр. София /20.05.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №7-П-ОВОС/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ“, с възложител „Аква ват 1“ ООД, гр. Габрово /01.06.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №8-П-ОВОС/2016 г. за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект река Дунав с цел изземване на наносни отложения от км 543.000 до км 542.500“, с възложител „ДРАГАЖЕН ФЛОТ-ИСТЪР“ АД /30.06.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №9-П-ОВОС/2016 г. за инвестиционно предложение „Смяна предназначението на заварени сгради в три монтажни участъка – „930“, „960“ и „970“ от съществуващ цех 900 – „Монтаж, демонтаж, снаредяване и комплектовка на изделия“, с възложител „ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр Габрово /12.08.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №10-П-ОВОС/2016 г. за инвестиционно предложение „Отглеждане на птици до 9 000 места на 1 жизнен цикъл“, с възложител „МАР-КРАФТ“ ООД, гр. София. /12.08.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №10-П-ОВОС/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на свинеферма за до 50 броя свине – майки“, което ще се реализира в поземлен имот №093017 в землището на с. Първомайци с ЕКАТТЕ 59094, община Горна Оряховица, с възложител Атанас Байчев /26.08.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №11-П-ОВОС/2016 г. за инвестиционно предложение „Увеличаване на производствения капацитет и продуктов асортимент на Завод за производство на плочи от дървесни частици“, което ще се реализира в УПИ IX-9, парцел LII-9, парцел LI-9, парцел XXXII и парцел I, кв. 570, Промишлена зона в гр. Велико Търново, община Велико Търново, с възложител „Кроношпан България“ ЕООД, гр. Бургас /17.11.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №12-П-ОВОС/2016 г. за инвестиционно предложение „Възстановяване на ферма за 2000 броя овце“, което ще се реализира в землище с. Ново село, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител „БИОЛИК“ ЕООД, гр. Велико Търново /28.11.2016 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015