1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

„Открий Дунав“ е мотото и през тази година на кампанията по повод 29 юни – Ден на река Дунав.  Целта на кампанията е да се насърчи опознаването на река Дунав и нейните притоци, и отново да се подчертае жизненоважната им роля за осигуряването на вода, храна, отдих и поминък. Водещо послание на кампанията за Деня Дунав е че опазването на едно от най-ценните природни богатства – водата – е основен приоритет.

Заради глобалната пандемия COVID-19, кампанията за 29 юни 2021 г. отново ще бъде малко по-различна, като всички планирани събития ще се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки.

В градовете Видин, Свищов и Русе, по едно и също време, се предвижда флашмоб „Дунавското край Дунав“. Образователни инициативи ще се състоят в Оряхово. В Лом, Долни Вадим и Козлодуй за поредна година се организира акция за почистване на брега на реката от отпадъци. В Плевен ще се проведе „Ден на река Дунав в Музея“, като от природен парк „Персина“ ще представят специална интерактивна лодка, представяща биологичното разнообразие на Дунав, в двора на Регионалния историческия музей. Богатството на флората и фауната на реката е един от акцентите и на традиционното отбелязване на 29 юни в Байкал, като за участниците е предвидена лекция с доц. д-р Тихомир Стефанов, Национален природонаучен музей – София. Образователни и екологични инициативи по традиция организират в Гулянци и Никопол. За поредна година в Белене ще се проведе Фестивал на Дунав. За първи път тази година от природен парк „Персина“ – Белене канят на Фестивал на къдроглавия пеликан. В Свищов и Долна Оряховица се предвиждат акции за почистване, каране на каяк, конкурси. На 30 юни ще се проведе онлайн лекция на тема “Непознатите реки“. Във Велико Търново и Русе са организирани открити уроци с ученици. Пъстра кампания за Деня на Дунав с изложби и концерти е подготвена в Силистра и населени места от общината.

Има още

През месец май, от експертите на РИОСВ-Велико Търново са извършени 80 проверки на 74 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. Основен акцент в контролната дейност е извършването на комплексни проверки на обекти, проверки по спазване на законодателството по управление на отпадъците, контрол за изпълнение на дадени предписания и по сигнали и жалби.

При контролните проверки през май е установено, че общините са организирали почистване на нерегламентирани сметища в землищата на гр. Севлиево, село Горна Росица, село Градница, село Българско сливово, село Царевец, гр. Елена, село Руховци и с. Марян, гр. Златарица (2 проверки), село Джулюница и гр. Долна Оряховица. Частен терен в с. Шемшево, общ. Велико Търново е почистен от нерегламентирано изхвърлени отпадъци от опаковки. Кметство Мерданя, общ. Лясковец е изпълнило в срок предписанието на РИОСВ за почистване на терен, също замърсен с отпадъци.

През месеца са получени шест сигнала за птици в безпомощно състояние. Граждани са сигнализирали и за запрашаване на въздуха по градските улици на Севлиево, за незаконен пункт за изкупуване на охлюви в града, за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци във Велико Търново и Севлиево, за разораване на площи от защитена местност „Божурлука“ в землището на с. Горна студена, общ. Свищов и за мъртва риба в отводнителен канал в землището на с. Ореш, общ. Свищов. По всички сигнали са предприети мерки – извършени са проверки или са препратени на съответните компетентни институции.

Има още

Световният ден на околната среда е най-значимият ден за действия, насочени към опазване на околната среда. През годините той се е превърнал в глобална платформа за повишаване на осведомеността и предприемане на действия по неотложни екологични въпроси – от замърсяването на моретата и глобалното затопляне до устойчивото потребление и престъпленията срещу дивата природа.

На 5 юни тази година ще се постави началото на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите.

За отбелязване на този ден, РИОСВ – Велико Търново организира беседи с ученици за защитените растителни и животински видове. Представянето на дейността на регионално ниво дава нови знания на учениците за опазването на защитените видове, в това число за забранените дейности, осъществявания контрол, действията на институцията при сигнали на граждани и правилата за действия при намерени видове в безпомощно състояние. Интерес предизвиква Червената книга на Република България.

В подкрепа на беседата е експонираната в информационния център на инспекцията интерактивна образователна изложба „Природа в риск“ в подкрепа на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, реализирана от Регионален исторически музей – Русе.

Партньор в инициативите за 5 юни е Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС, която представя пред учениците интересна информация за начините за провеждане на хидробиологичен мониторинг.

Има още

Експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверка на пункт за изкупуване на охлюви в Севлиево по сигнал за проверка на законността на дейността и за наличие на необходимото оборудване. При проверката не се констатира нарушение. На посочения адрес са изкупени около 14 кг. живи охлюви.

През 2021 г. в РИОСВ – Велико Търново са подадени уведомления за 67 организирани пунктове за изкупуване на живи охлюви. Това им дава право да събират охлюви в периода от 10 май до 30 юни т.г. Най-много регистрирани пунктове тази година има в общините Павликени (20), Севлиево и Стражица (13), Горна Оряховица (8). В общините Габрово, Дряново, Трявна и Елена няма регистрирани пунктове.

 

На 18 май вечерта, на „зеления телефон“ в РИОСВ – Велико Търново е получен сигнал чрез тел. 112 от гражданин за птица в безпомощно състояние – млад бухал, който не може да лети. Птицата е намерена на пътното платно между селата Янтра и Правда, общ. Горна Оряховица. При своевременна проверка от служители на инспекцията е установено, че това е млад екземпляр от вида Горска ушата сова (Asio otus), все още в пухово оперение, без видими травми и наранявания. Птицата е изпратена за последващи грижи в Спасителния център за диви животни – Стара Загора, тъй като не може да се храни самостоятелно и да оцелее сама в природата.

РИОСВ напомня, че когато става въпрос за бедстващ защитен вид животно, т. е. има видими физически увреждания или се намира в условия, застрашаващи живота му, гражданите трябва да сигнализират съответната регионална инспекция по околната среда и водите.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания