1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
Ежегодно РИОСВ – Велико Търново се включва в отбелязването на Деня на околната среда – 5 юни с провеждане на инициативи, чиято цел е да се обърне внимание на младите хора върху личния ангажимент в грижата за опазване на околната среда и за създаване на отговорно отношение и високо екологично съзнание в деца  и ученици.
Тази година Световният ден преминава под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration”.

РИОСВ – Велико Търново ще проведе занятия с ученици от ОУ „Димитър Благоев“ и ЧПГ „Американски колеж-Аркус“ от гр. Велико Търново и СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец. Предвидените теми са посветени на опазване на биологичното разнообразие в защитените територии и правилата за поведение в природата. Планираноо е посещение на сепариращата инсталация за отпадъци от опаковки в гр. Велико Търново.

На 04.06.2024 г. РИОСВ ще бъде домакин на работна среща за обсъждане на проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. за Дунавски район за басейново управление. В срещата са поканени областни и общински администрации от областите Велико Търново, Габрово и Сливен, представители на ВиК, специализирани териториални администрации, фирми в поречие Янтра и части от поречията на реките Осъм, Русенски Лом и Дунав.

Информация за кампанията през 2024 г. може да откриете тук. Посетете https://www.worldenvironmentday.global/за достъп до ресурси, последни актуализации, истории, новини и съвети.

53 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Неговата цел е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 53, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас -13 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 15 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 25 проекта.

Повече информация за конкурса и mроектите, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите тук

РИОСВ – Велико Търново уведомява, че още 4 проекта ще бъдат финансирани от ПУДООС в конкурса на тема „Обичам природата – и аз участвам” 2024. Това са проектите на Кметство Морава, общ. Свищов, Кметство Раданово, общ. Полски Тръмбеш и Кметство Драганово, общ. Горна Оряховица, които получават до 15 000 лв. и ЦСОП „Иван Вазов“, с. Ново село, общ. Велико Търново, което ще получи до 7500 лв. за реализиране на своя проект.

Уточнението се налага след като е направен допълнителен преглед на протокола с одобрените проекти на 323 общини и кметства, 150 училища и центрове и 150 детски градини на територията на цялата страна.

В обобщение, общият брой проектите за територията на РИОСВ – Велико Търново са 53 на стойност 592 500 лв.

49 проекта на общини, кметства, училища, центрове за подкрепа на личностно развитие/общински детски комплекси и детски градини от Великотърновска и Габровска област ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам” 2024. За реализиране на всеки класиран проект ще бъдат предоставени средства в размер до 15 000 лева (с вкл. ДДС ) за общини и кметства и до 7 500 лева (с вкл. ДДС ) за учебни заведения, ЦПЛР/ОДК.

Общо 23 са одобрените проекти на общини и кметства. Шест кметства от община Велико Търново ще получат финансиране – Ветринци, Килифарево, Беляковец, Русаля, Самоводене и Малки Чифлик. От община Свищов с проекти са кметствата Драгомирово и Вардим, от община Севлиево – Община Севлиево и кметство Батошево, в община Горна Оряховица – кметства Правда и Първомайци, от община Лясковец – кметства Мерданя и Козаревец, от община Павликени – Община Павликени и кметство Патреш. Община Елена е спечелила финансиране за три проекта – за дейности в гр. Елена, с. Дрента и с. Тодювци. По един проект имат Община Габрово за с. Райновци, кметство Климентово (общ. Полски Тръмбеш), кметство Мирово (общ. Стражица) и Община Трявна.

Продължи четенето -> 49 проекта за 540 000 лв. получават финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда” 2024

На 4 юни 2024 г. в информационния център на РИОСВ – Велико Търново ще се проведе среща със заинтересованите страни, организирана от Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) – Плевен, в рамките на обществени консултации по Проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. за Дунавски район за басейново управление. В срещата са поканени областни и общински администрации от областите Велико Търново, Габрово и Сливен, представители на ВиК, специализирани териториални администрации, фирми.

Информация за консултациите по Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г., както и дневен ред на срещата, е публикувана на интернет страницата на БДДР, секция „Консултации с обществеността“ /„Консултации при актуализация на ПУРБ 2022-2027“.

БДДР публикува на 30 март 2024 г. за обществено обсъждане Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г. Документът е наличен на интернет страницата на БДДР, секция „Управление на водите“/„План за управление на речния басейн“/„ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район“/ и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.

ПУРБ е стратегически документ, насочен към постигане и поддържане на добро състояние на водите при осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие. Планираните в ПУРБ мерки определят основната рамка за ползване и опазване на водите в плановия период.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015