1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Световният ден на околната среда е най-значимият ден за действия, насочени към опазване на околната среда. През годините той се е превърнал в глобална платформа за повишаване на осведомеността и предприемане на действия по неотложни екологични въпроси – от замърсяването на моретата и глобалното затопляне до устойчивото потребление и престъпленията срещу дивата природа.

На 5 юни тази година ще се постави началото на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите.

За отбелязване на този ден, РИОСВ – Велико Търново организира беседи с ученици за защитените растителни и животински видове. Представянето на дейността на регионално ниво дава нови знания на учениците за опазването на защитените видове, в това число за забранените дейности, осъществявания контрол, действията на институцията при сигнали на граждани и правилата за действия при намерени видове в безпомощно състояние. Интерес предизвиква Червената книга на Република България.

В подкрепа на беседата е експонираната в информационния център на инспекцията интерактивна образователна изложба „Природа в риск“ в подкрепа на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, реализирана от Регионален исторически музей – Русе.

Партньор в инициативите за 5 юни е Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС, която представя пред учениците интересна информация за начините за провеждане на хидробиологичен мониторинг.

Има още

Експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверка на пункт за изкупуване на охлюви в Севлиево по сигнал за проверка на законността на дейността и за наличие на необходимото оборудване. При проверката не се констатира нарушение. На посочения адрес са изкупени около 14 кг. живи охлюви.

През 2021 г. в РИОСВ – Велико Търново са подадени уведомления за 67 организирани пунктове за изкупуване на живи охлюви. Това им дава право да събират охлюви в периода от 10 май до 30 юни т.г. Най-много регистрирани пунктове тази година има в общините Павликени (20), Севлиево и Стражица (13), Горна Оряховица (8). В общините Габрово, Дряново, Трявна и Елена няма регистрирани пунктове.

 

На 18 май вечерта, на „зеления телефон“ в РИОСВ – Велико Търново е получен сигнал чрез тел. 112 от гражданин за птица в безпомощно състояние – млад бухал, който не може да лети. Птицата е намерена на пътното платно между селата Янтра и Правда, общ. Горна Оряховица. При своевременна проверка от служители на инспекцията е установено, че това е млад екземпляр от вида Горска ушата сова (Asio otus), все още в пухово оперение, без видими травми и наранявания. Птицата е изпратена за последващи грижи в Спасителния център за диви животни – Стара Загора, тъй като не може да се храни самостоятелно и да оцелее сама в природата.

РИОСВ напомня, че когато става въпрос за бедстващ защитен вид животно, т. е. има видими физически увреждания или се намира в условия, застрашаващи живота му, гражданите трябва да сигнализират съответната регионална инспекция по околната среда и водите.

Има още

За участие в националния конкурс на тема „Зелено бъдеще за Европа“, организиран от РИОСВ – Велико Търново, ЕИЦ – Велико Търново и Катедра „География“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, са получени 190 творби на 218 ученици, представители на 55 училища от 36 населени места и студенти от ВТУ. Мотивация и подкрепа, съдействие и професионална подготовка на учениците и студентите са оказали 55 преподаватели.

Творбите отразяват всички аспекти на темата – от природните ресурси – зеленото богатство на нашата планета, горите, водата, пчелите, животните, равновесието в природата, през човешката намеса в природните процеси – вредни емисии, замърсяване на въздуха, замърсяване с отпадъци, климатични промени, до грижата за околната среда с разделно събиране и рециклиране, опазване и възстановяване, зелена енергия. Погледът в бъдещето, отговорността и вярата в красотата, както и призива на участниците „Земята е в нашите ръце – нека я опазим!“ подкрепят напълно мотото на конкурса за зелено бъдеще!

Има още

Мобилна изложба за заплахите от търговията със застрашени от изчезване растителни и животински видове ще бъде подредена в РИОСВ – Велико Търново. Интерактивната образователна изложба „Природа в риск“ в подкрепа на Световната конвенция за международна търговия с редки и застрашени видове растения и животни се реализира от Регионален исторически музей – Русе с подкрепата на Министерство на културата. Концепцията е на уредникът от отдел „Природа“ Венцеслав Петков.

Уникалната по своя характер изложба е направена от 41 дървени модула, които изграждат презентационна стена. Тя илюстрира опасностите за защитените растителни и животински видове от безконтролното им използване в следствие на нерегламентираната търговия с тях и насочва вниманието към предпоставките за намаляване популацията на някои представители на флората и фауната в световен мащаб.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания