1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Решения с въздействие за 2016 г.

Издадени решения за преценка, че представените планове, програми, проекти или инвестиционни предложения има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони

Дата на
публикуване
№ на решение Възложител Инвестиционно предложение
/план / програма / проект
27.06.2016 г. Решение №ВТ-18-ОС/2016 г. Х. П. Х. „Изграждане на жилищна сграда с гараж и барбекю в ПИ №102.51 по плана на новообразуваните имоти на м. „Мъгъра“ в землището на с. Горско Косово, общ. Сухиндол“, BG0000275 Язовир Стамболийски
07.09.2016 г. Решение №ВТ-24-ОС/2016 г. „ВАНЬО ЧОЛАКОВ-52“ ЕООД „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП–ПРЗ) за смяна на предназначението на ПИ №004004 и обединяването му с ПИ №004005, землище на с. Малки Чифлик, общ. Велико Търново“, BG0000213 Търновски височини

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015