1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Доклад за състоянието на околната среда през 2023 г.

Доклад за състоянието на околната среда през 2022 г.

Доклад за състоянието на околната среда през 2021 г.

Приложение 1. Информация за изпълнявани проекти с екологично значение

Доклад за състоянието на околната среда през 2020 г.

Приложение 1. Мониторингови пунктове и повърхностни водни тела
Приложение 2. Пунктове за мониторинг на химичното състояние на подземните води
Приложение 3. Информация за изпълнявани проекти с екологично значение

Доклад за състоянието на околната среда през 2019 година

Приложение 1. Мониторингови пунктове и повърхностни водни тела

Приложение 2.Пунктове за мониторинг на химичното състояние на подземните води

Приложение 3. Информация за изпълнявани проекти с екологично значение

 

Доклад за състоянието на околната среда през 2018 година

I. Въведение

II. Анализи по компоненти

II.1. Атмосферен въздух

II.2. Води

II.3. Земи и почви

II.4. Биологично разнообразие и защитени територии

III. Анализи по фактори на въздействие

III. 1. Отпадъци

III. 2. Шум

III. 4. Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол. Информационна дейност

V. Изпълнявани проекти с екологично значение

VI. Заключение

 Доклад за състоянието на околната среда през 2017 година 

I. Въведение

II. Анализи по компоненти

II.1. Атмосферен въздух

II.2. Води

II.3. Почви

II.4. Биологично разнообразие и защитени територии

III. Анализи по фактори на въздействие

III.1. Отпадъци

III.2 Шум

III.4. Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол. Информационна дейност

V. Изпълнявани проекти с екологично значение

VI. Заключение

Доклад за състоянието на околната среда през 2016 година

I. Въведение

II. Анализи по компоненти

II.1 Атмосферен въздух

II.2 Води

II. 3 Почви

II.4 Биологично разнообразие

III. Анализи по фактори на въздействие

III.1 Отпадъци

III.2 Шум

III.4 Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол. Информационна дейност

V. Изпълнявани проекти с екологично значение

VI. Заключение

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 Доклад за състоянието на околната среда през 2015 година

Съдържание

I. Въведение

II. Анализи по компоненти

II.1 Атмосферен въздух

II.2 Води

II. 3 Почви

II.4 Биологично разнообразие

III. Анализи по фактори на въздействие

III.1 Отпадъци

III.2 Шум

III.4 Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол. Информационна дейност

V. Изпълнявани проекти с екологично значение

VI. Заключение

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 Доклад за състоянието на околната среда през 2014 година

Съдържание

I. Въведение

II. Анализи по компоненти
ІІ.1. Атмосферен въздух
ІІ.2. Води
ІІ.3. Земи и почви
ІІ.4. Защитени територии и биоразнообразие

III. Анализи по фактори на въздействие
ІІІ.1. Отпадъци
ІІІ.2. Шум
ІІІ.3. Радиационен контрол
ІІІ.4. Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол. Информационна дейност
V. Проекти

VI. Заключение

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 Доклад за състоянието на околната среда през 2013 година

Съдържание

I. Въведение

II. Анализи по компоненти
ІІ.1. Атмосферен въздух
ІІ.2. Води
ІІ.3. Земи и почви
ІІ.4. Защитени територии и биоразнообразие

III. Анализи по фактори на въздействие
ІІІ.1. Отпадъци
ІІІ.2. Шум
ІІІ.3. Радиационен контрол
ІІІ.4. Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол. Информационна дейност
V. Проекти

VI. Заключение

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Доклад за състоянието на околната среда през 2012 година

Съдържание

I. Въведение

II. Анализи по компоненти
ІІ.1. Атмосферен въздух
ІІ.2. Води
ІІ.3. Земи и почви
ІІ.4. Защитени територии и биоразнообразие

III. Анализи по фактори на въздействие
ІІІ.1. Отпадъци
ІІІ.2. Шум
ІІІ.3. Радиационен контрол
ІІІ.4. Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол. Информационна дейност
V. Проекти

VI. Заключение

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015