1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Доклад за състоянието на околната среда през 2022 г.

Доклад за състоянието на околната среда през 2021 г.

Приложение 1. Информация за изпълнявани проекти с екологично значение

Доклад за състоянието на околната среда през 2020 г.

Приложение 1. Мониторингови пунктове и повърхностни водни тела
Приложение 2. Пунктове за мониторинг на химичното състояние на подземните води
Приложение 3. Информация за изпълнявани проекти с екологично значение

Доклад за състоянието на околната среда през 2019 година

Приложение 1. Мониторингови пунктове и повърхностни водни тела

Приложение 2.Пунктове за мониторинг на химичното състояние на подземните води

Приложение 3. Информация за изпълнявани проекти с екологично значение

 

Доклад за състоянието на околната среда през 2018 година

I. Въведение

II. Анализи по компоненти

II.1. Атмосферен въздух

II.2. Води

II.3. Земи и почви

II.4. Биологично разнообразие и защитени територии

III. Анализи по фактори на въздействие

III. 1. Отпадъци

III. 2. Шум

III. 4. Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол. Информационна дейност

V. Изпълнявани проекти с екологично значение

VI. Заключение

 Доклад за състоянието на околната среда през 2017 година 

I. Въведение

II. Анализи по компоненти

II.1. Атмосферен въздух

II.2. Води

II.3. Почви

II.4. Биологично разнообразие и защитени територии

III. Анализи по фактори на въздействие

III.1. Отпадъци

III.2 Шум

III.4. Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол. Информационна дейност

V. Изпълнявани проекти с екологично значение

VI. Заключение

Доклад за състоянието на околната среда през 2016 година

I. Въведение

II. Анализи по компоненти

II.1 Атмосферен въздух

II.2 Води

II. 3 Почви

II.4 Биологично разнообразие

III. Анализи по фактори на въздействие

III.1 Отпадъци

III.2 Шум

III.4 Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол. Информационна дейност

V. Изпълнявани проекти с екологично значение

VI. Заключение

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 Доклад за състоянието на околната среда през 2015 година

Съдържание

I. Въведение

II. Анализи по компоненти

II.1 Атмосферен въздух

II.2 Води

II. 3 Почви

II.4 Биологично разнообразие

III. Анализи по фактори на въздействие

III.1 Отпадъци

III.2 Шум

III.4 Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол. Информационна дейност

V. Изпълнявани проекти с екологично значение

VI. Заключение

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 Доклад за състоянието на околната среда през 2014 година

Съдържание

I. Въведение

II. Анализи по компоненти
ІІ.1. Атмосферен въздух
ІІ.2. Води
ІІ.3. Земи и почви
ІІ.4. Защитени територии и биоразнообразие

III. Анализи по фактори на въздействие
ІІІ.1. Отпадъци
ІІІ.2. Шум
ІІІ.3. Радиационен контрол
ІІІ.4. Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол. Информационна дейност
V. Проекти

VI. Заключение

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 Доклад за състоянието на околната среда през 2013 година

Съдържание

I. Въведение

II. Анализи по компоненти
ІІ.1. Атмосферен въздух
ІІ.2. Води
ІІ.3. Земи и почви
ІІ.4. Защитени територии и биоразнообразие

III. Анализи по фактори на въздействие
ІІІ.1. Отпадъци
ІІІ.2. Шум
ІІІ.3. Радиационен контрол
ІІІ.4. Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол. Информационна дейност
V. Проекти

VI. Заключение

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Доклад за състоянието на околната среда през 2012 година

Съдържание

I. Въведение

II. Анализи по компоненти
ІІ.1. Атмосферен въздух
ІІ.2. Води
ІІ.3. Земи и почви
ІІ.4. Защитени територии и биоразнообразие

III. Анализи по фактори на въздействие
ІІІ.1. Отпадъци
ІІІ.2. Шум
ІІІ.3. Радиационен контрол
ІІІ.4. Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол. Информационна дейност
V. Проекти

VI. Заключение

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015