1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Проекти с участието на РИОСВ – Велико Търново

 

Стратегически проект
“Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в
трансграничния регион на река Дунав”

Повече информация


Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и
поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир нa РИОСВ – Велико Търново

Повече информация


Финансираща програма: Програма INTERREG V-A Румъния-България
Проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000
в трансграничния регион на река Дунав“

Повече информация

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015