1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Договори за обществена поръчка: Доставка на оборудване за нуждите на Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново с обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърна и периферна техника“и
Обособена позиция № 2 „Доставка на специализирана техника“

1. Договор за възложена поръчка по Обособена позиция 2 „Доставка на специализирана техника“

2. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване: 18.10.2017 г.

3. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване: 31.10.2017 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015