1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

За трета поредна година, през 2022 г. РИОСВ – Велико Търново реализира инициативата „Природата в моите очи“, която има за цел да отрази мисленето, нагласите и представите на младите хора за природата, нейната красота и величие.

В рамките на инициативата, инспекцията обяви конкурс за деца и ученици на тема „Биологично разнообразие и защитени територии“. Неговите основни цели са да развива интереса на децата и младежите към растителното и животинско богатство на нашата планета, с неговото видово разнообразие, цветове, форми, звуци, и да насърчава изследването и наблюдението на природните обекти и явления, и на природата в нейната цялост и уникалност. Този интерес и отношение много ясно и отчетливо могат да бъдат изразени чрез творческа и художествена дейност.

Участниците в конкурса имаха възможност да представят рисунка или апликация на вековни гори, горски растения и горски животни, да напишат разказ на тема „Природен обект, който ме впечатли“ или есе на тема „Вековните гори – магическо въздействие“. Темите са провокирани от наличието на защитени територии в нашия регион, които опазват и съхраняват вековни и характерни гори, с техните многобройни обитатели и естествени екосистеми. Предвидена е и възможност за изработване на къщички за птици.

86 участници от общо 18 училища, детски градини, клубове и центрове от Велико Търново, Русе, Горна Оряховица, Свищов, Павликени, Варна, Севлиево, Дулово, Несебър и София представиха свои творби – рисунки, апликации, постери, приложно изкуство, къщички, есета и разкази. Мотивация и подкрепа на децата и учениците са оказали 22 педагози.

Комисия от експерти на РИОСВ и ученици от СУ „Ем. Станев“ и СУ „Вела Благоева“ от Велико Търново разгледа, оцени и класира всички произведения, съгласно обявените критерии.

Във възрастова група 4-6 години са постъпили рисунки и апликации на 24 деца. Участниците са от ДГ „Пролет“ и ДГ „Здравец“ от Велико Търново, ЦДГ „Щастливо детство“, гр. Варна, ДГ „Първи юни“, филиал „Бодра смяна“, гр. Горна Оряховица и ДГ „Мир“, гр. Дулово. Отличени са 4 деца, 7 получават поощрителни награди.

Във възрастова група I-IV клас са постъпили рисунки и къщички за птици от 34 ученици. Отличени са 4 ученици, 7 получават поощрителни награди.

Във възрастова група V-VII  клас са постъпили рисунки, разкази, постери и къщички за птици от 16 ученици. Отличени са 14 ученици.

Грамота за активно участие получава 1 б клас на СУ „Ем. Станев“, гр. Велико Търново с ръководител Маргарита Николова с представени 13 къщички за птици.

Грамота за работа в екип получава 3 б клас на СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица с ръководител Даниела Велчева за приложна творба „Вековни гори“, изработена с квилинг техника.

Във възрастова група VIII-XII клас са постъпили рисунки и есета от 12 ученици. Отличени са 8 ученици.

Учителите на отличените деца и ученици също са поощрени с грамоти и книги.

С отличените творби е организирана изложба в сградата на РИОСВ-Велико Търново.

*****************************

През месец юни 2021 г., за втора поредна година РИОСВ организира инициативата „Природата в моите очи“. Тази година тя бе насочена към учениците от I-ви до IV-ти клас. За участие в нея, учителите трябва да споделят събитие с ученици през текущата учебна година, в присъствена или он-лайн среда, което е показало отношението на децата към опазването на природата – урок, конкурс, съчинение, стих, презентация, почистване, озеленяване, изработване на творба, участие в проект и др. Целта е добрите практики на екологично възпитание да се представят и популяризират.

В инспекцията са получени снимки с материали на ученици от ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица – рисунки, пластики, проекти, снимки от проведен концерт в парка, есе, макети на къщи, апликации – повече от 260 творби на ученици от 2 „А, Б, В“ и 3 „Б“ класове.

*****************************

През месеците май-юни 2020 г. РИОСВ – Велико Търново организира инициативата „Природата в моите очи“, посветена на биологичното разнообразие, отбелязвайки няколко природозащитни дати с акцент върху биоразнообразието: 20 май – Световен ден на пчелите, 21 май – Европейски ден на мрежата от защитени зони Натура 2000, 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие, 1-5 юни – Зелена седмица на ЕС с тема“ Природа и биоразнообразие“, 5 юни – Световен ден на околната среда с тема „Време за природа“.

РИОСВ обяви възможността учениците, с подкрепата на учители и родители, да се включат в инициативата, чиято основна цел е натрупаните знания и опит в учебния процес да се съчетаят с творческите заложби и свободното време да децата. Участниците имаха възможност да изберат да напишат разказ, стих, да нарисуват природата, така както са я видели или такава, за която мечтаят, да нарисуват интересни видове растения или животни, да изработят пано, макет или друго произведение на приложното изкуство, като по този начин представят своите мисли, чувства и вълнения за природата.

Тъй като не бяха поставени изисквания за материали, техника и формат на творбите, в инспекцията бяха получени повече от 150 творби на 109 ученици от 15 училища от област Велико Търново и едно училище от гр. Исперих – стихове и разкази, рисунки, апликации, макети, колажи и лога, електронни постери, творби със семена, както и други предмети на приложното изкуство.

С творбите е подредена изложба в информационния център на инспекцията.

Най-много участници (19), представили и най-много творби (43), са учениците от ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица с ръководител Розалия Нанкова. Следват училищата от Велико Търново СУ „Емилиян Станев“ (16 ученика), ПГСАГ „Ангел Попов“ и ОУ „Бачо Киро“ (по 12), ОУ „Димитър Благоев“ и СУ „Цветан Радославов“ от Свищов (съответно с 11 и 10 ученика).

От рисунките се отличават птиците и пейзажа на Михаела Фенерева от ПМГ „Васил Друмев“, природните картини на учениците по ПГСАГ „Ангел Попов“ Елица Иванова, Васил Кюркчиев, Елица Тонкова, Мартина Караджова, Анджелина Коева, Славена Стефанова, на Евгения Вълева от ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“.

Цветни апликации са представили учениците Анелия Петкова, Белослава Борисова, Натали Стефанова, София Шабаркова от ОУ „Д. Благоев“, Алекс Пантелеев и Владислав Маринов от СУ „Цв. Радославов“, Свищов.

Интересни рисунки са изпратили Иван Димитров, Стефан Кръстев, Димитър Димитров и Елина Тодорова от СУ „Цв. Радославов“, Мартин Стефанов, Християн Бояджиев, Рени Узунова, Диана Маринчева, Христиан Москов от ОУ „И. Вазов“, Горна Оряховица.

Сред най-интересните приложни творби са „Пчела“ на Радослава Радкова от СУ „Ем.Станев“, изработена по технологията стринг арт, „Райска огнена птица“ на Ани Еросалимова от ПГСАГ „А. Попов“ с мъниста и пайети, макетите „Еколандия“ на Ева Минчева, „Зелена архитектура“ на Никол Христова и „Екоучилище“ на Стефан Петров от ПМГ „В. Друмев“ и „Природа“ на Михаела Миткова от СУ „Ем. Станев“, „Пред буря“ с техника енкаустика (цветен восък и ютия) на Стиляна Маринова от СУ „Цанко Церковски“, Полски Тръмбеш, „Клетка за птички“ – декоративно-приложно изкуство на Елизабет Еминова от ПГСАГ „А. Попов“.

Творби със семена на ученици от ОУ „Бачо Киро“ и на Александра Стефанова от ОУ „П. Евтимий“, колажи и лога на възпитаниците на СУ „Ем. Станев“ и електронни постери на ученици от ОУ „Отец Паисий“ с. Писарево, общ. Горна Оряховица също са експонирани на изложбата в РИОСВ.

Отличените три разказа „Природата в моите очи“ на Памела Димитрова от СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица, „Природата в моите очи – красота и величие“ на Ива Георгиева от ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново и „Тъмпи на Земята“ на Виктория Обрешкова от СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново и стихотворението „Природата в моите очи“ на Деница Георгиева от ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново бяха излъчени в ефира на Общинско радио – Велико Търново от 16 до 19 юни. Записите може да чуете на следните линкове:

Отличени творби бяха публикувани на страниците на в. „Янтра Днес“ и представени от КТ „Видеосат“ – Велико Търново

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015