1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Решения с въздействие за 2013г.

Дата на
публикуване
№ на решение Възложител Инвестиционно предложение
/план / програма / проект
22.05.2013 Решение № 08/С-ОС/2013 г./ 22.05.2013 г. ТП Държавно ловно стопанство “Росица” ДП
м. Лъгът, с. Стоките, общ. Севлиево, обл. Габрово
“Горски автомобилен път “Марински кладенец – Зеленикова поляна””
15.08.2013 Решение № 17 /О-ОС/2013 г. от 15.08.2013 г. „Хаус Хънтър” ЕООД, с. Брънеците, кметство Донино, Община Габрово “Изграждане на къщи ниско строителство – до 10 метра”
25.09.2013 Решение № 21 /О-ОС/2013 г. от 25.09.2013 г. В. А. П. и А. Ш. Ш., гр. София “Промяна на предназначението на земята на ПИ № 056046 в землището на с. Горско Косово за изграждане на 10–15 самостоятелни ниски къщи и паркинги към тях”

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015