1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщения във връзка с чл. 95, ал. 1 от ЗООС

1. ИП за „Разполагане на инсинератор за обезвреждане на СЖП“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 17542.601.1 по КК и КР на с. Градище, общ. Габрово“, с възложител „ИДДД ЛОГИСТИКЕООД Уведомление за ИП /08.01.2021 г./

2. ИП за „Разфасоване на разредители АМВ и коресилин. Разреждане на 100 % алкидна смола до определен процент и получаване на алкиден безир и лазурен лак“, с възложител „Химпродукт“ АД Уведомление за ИП /08.01.2021 г./

3. ИП за „Разполагане на кланичен пункт с транжорна и малка мандра в част от съществуваща сграда с производствено предназначение в УПИ IX-2297, кв. 113 по плана на гр. Трявна“, с възложител „Мелиста“ ЕООД Уведомление за ИП /02.02.2021 г./

4. ИП за „Изграждане на обект за производство на млечни продукти, чрез разширяване на съществуваща стопанска постройка в ПИ и идентификатор 70295.202.17 по КК и КР на гр. Сухиндол“, с възложител „Валлета милк“ ООД Уведомление за ИП /09.02.2021 г./ Допълнителна информация /10.02.2021 г./

5. ИП за „Изграждане на фотоволтаичeн парк с инсталирана мощност от 4935 kWp“ с местоположение – УПИ II, кв. 162 по плана на гр. Павликени“, с възложител П. Бангеев Уведомление за ИП /11.02.2021 г./

 

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания