1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Издадени решения по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитени зони

Дата на
публикуване
№ на решение Възложител Инвестиционно предложение
/план / програма / проект
28.04.2014г. Решение № 08 /СД-ОС/2014 г. от 25.04.2014 г. ТП ДЛС “Росица” ДП “Горски автомобилен път “Марински кладенец – Зеленикова поляна”
30.09.2014 Решение № 23 /С-ОС/2014 г. В. А. П. и А. Ш. Ш., гр. София „Промяна на предназначението на земята на ПИ №056046 в землището на с. Горско Косово за изграждане на 10–15 самостоятелни ниски къщи и паркинги към тях“

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015