1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална изходяща мощност от 5 MW“, с възложител „Новел 22“ ООД Уведомление за ИП /20.01.2023 г./

2. ИП за „Изграждане на наземна фотоволтаична електрическа централа“, с възложител „ОТО“ ЕООД Уведомление за ИП /25.01.2023 г./

3. ИП за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане, уплътняване) на отпадъци от ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др.“, с възложител „Идна 39“ ЕООД Уведомление за ИП /25.01.2023 г./

4. ИП за „Изграждане на вилни сгради“, с възложител „Чери“ ООД Уведомление за ИП; Доп. информация 1; Доп. инф. 2; /03.02.2023 г./

4. ИП за „Инсталиране на генератор за производство на електроенергия от природен газ“, с възложител „Елит 94“ ЕООД/“Хидротест Велико Търново“ ЕООД Уведомление за ИП 1; Уведомление 2 /03.02.2023 г./

 

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания