1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Решение №ВТ-01-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 48057.85.329 в землището на с. Мийковци, общ. Елена“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“  (публ. 12.01.2023 г.)

Решение №ВТ-02-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 65766.633.18, 65766.602.33 и 65766.645.3 по КК и КР на гр. Свищов, общ. Свищов“; защитени зони BG0000576 „Свищовска гора“  (публ. 16.01.2023 г.)

Решение №ВТ-03-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлени имот с идентификатор 53905.141.18 по КК и КР на с. Орловец, общ. Полски Тръмбеш“; защитени зони BG0000231 „Беленска гора“  (публ. 23.01.2023 г.)

 

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания