1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-02-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Изпълнение на тръбен кладенец за напояване на зелени площи, храсти и дървета на територията на бъдеща складова база за съхранение и подготовка за продан на селскостопанска продукция и трайни насаждения с орехи и лешници в землището на с. Ялово, общ. Велико Търново и проектиране на система за капково напояване на насажденията“ и „Парцеларен план на външни връзки за захранването с вода и електричество на поземлен имот №040011, в землището на с. Ялово, общ. Велико Търново“, с възложител „БГ Органика“ ЕООД /публикувано на 28.06.2023 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-48-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Реконструкция и модернизация на акваферма за производство на зарибителен материал и риба за консумация в същестуващ обект“, поземлени имоти №316001 и №00031, землище на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител „Русалка-ВТ“ АД /публикувано на 12.07.2023 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-49-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Реконструкция и модернизация на  акваферма за отглеждане на риба за консумация в съществуващ обект“, имот №316002, с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, с възложител „Роял Фиш“ ООД /публикувано на 12.07.2023 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-38-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Видима, с цел напояване на насаждения от боровинки чрез локална система за капково напояване, което ще се реализира в поземлени имоти №121022 и №121023, находящи се в землището на с. Градница, с ЕКАТТЕ 17857, община Севлиево, област Габрово“, с възложител „Акад Агропойнт“ ЕООД /публикувано на 12.07.2023 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-38-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Подробен устройствен план за застрояване с обхват ПИ 328008 – за винарна и ПИ 328007 – нива в землището на с. Вардим, общ. Свищов, област Велико Търново“, с възложител Генчо Станев /публикувано на 12.07.2023 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-30-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла“, с възложител „Ния Хербс“ ООД /публикувано на 12.07.2023 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-35-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Изграждане на пет къщи за гости с капацитет до 30 места за настаняване и обслужваща пристройка към тях“, което ще се реализира в поземлен имот 62325.350.48 по КК на с. Раювци, общ. Елена, с възложител „Раевци“ ООД /публикувано на 15.08.2023 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-50-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Изграждане на дестилерия за производство на етерично – маслени култури“ в УПИ I, кв. 146 по плана на гр. Стражица, община Стражица“, с възложител „Ес Ленд“ ЕООД /публикувано на 21.08.2023 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-46-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Месопреработвателно производствено предприятие с транжорна и кланица за свине, ЕПЖ и ДПЖ“, което ще се реализира в УПИ IV, кв. 5 по плана на Гарата на гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, с възложител „СММ Комерс“ ООД /публикувано на 23.08.2023 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-56-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Откриване на втора площадка с предмет на дейност леене на детайли от чугун и стомана“, което ще се реализира в поземлен имот №038056, в землището на с. Яворец, с ЕКАТТЕ 87120“ с възложител „БИПА“ ЕООД /публикувано на 12.09.2023 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-43-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Газоснабдяване на Община Габрово“, Подобект: “Разпределителен газопровод в извън урбанизираната територия на землище гр. Габрово за захранване на ПИ 14218.22.94“ с възложител „Ситигаз България“ ЕАД /публикувано на 12.09.2023 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-41-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на обект за производство на сушени плодове, зеленчуци, билки и техните производни в имот с идентификатор с идентификатор 65927.40.69 по КККР на гр. Севлиево“ с възложител „Бабини храни“ ЕООД /публикувано на 12.09.2023 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-45-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Ползване на воден обект с цел изземане на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас на р. Дунав в участък от км 541,000 до км 540,300“ с възложител ЕТ „Кали 89 – Румен Романов“ /публикувано на 12.09.2023 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-55-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла“, което ще се реализира в поземлен имот №098009, в землището на с. Блъсковци, с ЕКАТТЕ 04460, община Елена с възложител „Пан Агро 2016“ ЕООД  /публикувано на 12.09.2023 г./

 

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015