1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Адрес на Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново:
гр. Велико Търново 5002
ул. „Никола Габровски“ № 68
Работно време на инспекцията – 08:30-17:30 ч.

Работно време на Центъра за административно обслужване – 08:30-17:30 ч.
БУЛСТАТ: 000133513


Зелен телефон – 062/620 358, 0885 322 969

Факс – 062/623 784
Е-mail: riosvt-vt@riosvt.org
Форма за подаване на сигнали и въпроси през сайта

GPS Координати: 43.074305 , 25.604981

Телефони на РИОСВ:
Директор на РИОСВ – инж. Мая Радева – 062/62 03 58

Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Директор на дирекция – 062/620 358 (вътрешен 113)
Главен счетоводител – 062/646 847, 062/620 358 (вътрешен 102)
Човешки ресурси – 062/620 358 (вътрешен 105)
Деловодство – 062/620 358, 062/646 829, 0885 322 969
Информационен център – 062/620 358 (вътрешен 106)

Дирекция „Контролна и превантивна дейност“

Директор на дирекция – 062/620 358 (вътрешен 200), 062/601 766

Отдел „Контролна дейност“

Началник отдел „Контрола дейност“ – 062/620 358 (вътрешен 300)

Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори – 062/620 358 (вътрешен 201)
Опазване на водите – 062/620 358 (вътрешен 202)
Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти – 062/620 358 (вътрешен 203)
Опасни химични вещества – 062/620 358 (вътрешен 203)

Управление на отпадъците и опазване на почвите – 062/630 411 , 062/620 358 (вътрешен 300), 0879 540324

Отдел „Превантивна дейност“

Началник отдел „Превантивна дейност“ – 062/620 358 (вътрешен 401) , 0879 540 323
ЕО и ОВОС – 062/620 358 (вътрешен 400)
Биологично разнообразие, защитени територии и зони – 062/620 358 (вътрешен 402)

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015