1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

2021 г.

2020 г.

  • Решение за прекратяване на административна процедура №ВТ-12-П-ОС/2020 г. за „Комплексен проект: Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) за обединяване и промяна на предназначението  на ПИ с идентификатори 46532.4.3, 46532.4.4 и 46532.4.7 по плана на с. Малки чифлик, общ. Велико Търново и Инвестиционен проект „Жилищна сграда с допълващо застрояване – складове“ в ПИ с идентификатори 46532.4.3, 46532.4.4 и 46532.4.7“  (публ. 09.12.2020 г.)
  • Решение за прекратяване на административна процедура №ВТ-11-П-ОС/2020 г. за „Почистване на коритото и бреговете на река Янтра и река Негованка на територията на община Велико Търново – подобект: Четвърти участък на р. Янтра- 350 м преди и 150 след моста на общински път между с. Леденик и с. Шемшево“  (публ. 03.11.2020)

2019 г. 

  • Решение за прекратяване на административна процедура №ВТ-06-П-ОС/2019 г. за „План-извлечение за промяна на вида на сечта в гори собственост на държавата, подотдели: 294 „а“ землището на с. Крушево, общ. Севлиево, 328 „а“ землището на с. Петко Славейков, общ. Севлиево, 143 „у“ и 143 „и“ с. Шумата, общ. Севлиево и 309 „е“ землището на с. Дебелцово, общ. Севлиево“ (публ. 18.11.2019 г.)

2018 г.

2017 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания