1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

2024 г.

 

2023 г.

  • Решение за прекратяване на административна процедура №ВТ-07-П-ОС/2023 г. за „Обособяване на площадка за събиране и оползотворяване (третиране) на едрогабаритни отпадъци, биоразградими отпадъци и за събиране на автомобилни гуми, хартия и пластмаса генерирани от населението на община Трявна, с местоположение поземлен имот с идентификатор 81058.266.52 по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна, област Габрово“  (публ.20.06.2023 г.)
  • Решение за прекратяване на административна процедура №ВТ-04-П-ОС/2023 г. за „Създаване на ниви в поземлени имоти с идентификатори 00103.17.15, 00103.17.16, 00103.17.27, 00103.17.43, 00103.21.44, 00103.21.46, 00103.21.49, 00103.21.68, 00103.21.92, 00103.21.93, 00103.21.108, 00103.21.123, 00103.21.139, 00103.21.156, 00103.21.176, 00103.21.177, 00103.21.179, 00103.21.181, 00103.26.215, 00103.36.94, 00103.36.112, 00103.36.116, 00103.36.126, 00103.36.133, 00103.36.155, 00103.36.193 и 00103.36.206 в с. Агатово, общ. Севлиево“  (публ. 09.05.2023 г.)

2022 г.

  • Решение за прекратяване на административна процедура №ВТ-14-П-ОС/2022 г. за „Отглеждане на трайни насаждения: орехи и тополи в поземлени имоти с идентификатори: 53672.17.1, 53672.17.8, 53672.20.15, 53672.28.2, 53672.32.1, 53672.168.7, 53672.168.8, 53672.174.7, 53672.174.8, 53672.174.16, 53672.174.17, 53672.174.18, 53672.174.19, 53672.174.20, 53672.174.25, 53672.174.26, 53672.174.27, 53672.174.34, 53672.174.35, 53672.174.36, 53672.174.37, 53672.174.39, 53672.174.40, 53672.174.41, 53672.174.42 в землището на с. Ореш, община Свищов“  (публ. 21.10.2022 г.)

 

2021 г.

2020 г.

  • Решение за прекратяване на административна процедура №ВТ-12-П-ОС/2020 г. за „Комплексен проект: Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) за обединяване и промяна на предназначението  на ПИ с идентификатори 46532.4.3, 46532.4.4 и 46532.4.7 по плана на с. Малки чифлик, общ. Велико Търново и Инвестиционен проект „Жилищна сграда с допълващо застрояване – складове“ в ПИ с идентификатори 46532.4.3, 46532.4.4 и 46532.4.7“  (публ. 09.12.2020 г.)
  • Решение за прекратяване на административна процедура №ВТ-11-П-ОС/2020 г. за „Почистване на коритото и бреговете на река Янтра и река Негованка на територията на община Велико Търново – подобект: Четвърти участък на р. Янтра- 350 м преди и 150 след моста на общински път между с. Леденик и с. Шемшево“  (публ. 03.11.2020)

2019 г. 

  • Решение за прекратяване на административна процедура №ВТ-06-П-ОС/2019 г. за „План-извлечение за промяна на вида на сечта в гори собственост на държавата, подотдели: 294 „а“ землището на с. Крушево, общ. Севлиево, 328 „а“ землището на с. Петко Славейков, общ. Севлиево, 143 „у“ и 143 „и“ с. Шумата, общ. Севлиево и 309 „е“ землището на с. Дебелцово, общ. Севлиево“ (публ. 18.11.2019 г.)

2018 г.

2017 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015