1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Месец януари 2017 г.

1. Зявление от Община Стражица от 20.12.2016 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Стражица – № УО-38-ИС/2017 г.

3. Заявление от Община Севлиево от 24.01.2017 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-39-ИС/2017 г.

Месец февруари 2017 г.

1. Заявление от Община Габрово от 06.02.2017 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово – № УО-41-ИС/2017 г.

3. Заявление от Община Трявна от 06.02.2017 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Трявна – № УО-40-ИС/2017 г.

5. Заявление от Община Севлиево от 16.02.2017 г.

6. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-42-ИС/2017 г.

Месец март 2017 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 22.03.2017 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-43-ИС/2017 г.

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011г.÷ март 2017 г.

Месец април 2017 г.

1. Заявление от Община Севлиево-20.04.2017 г.

2.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-44-ИС/2017 г.

Месец май 2017 г.

1. Заявление от Община Габрово от 03.05.2017 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово – № УО-45-ИС/2017 г.

3. Заявление от Община Севлиево от 19.05.2017 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-46-ИС/2017 г.

5. Заявление от Община Севлиево от 22.05.2017 г.

6. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-47-ИС/2017 г.

Месец юни 2017 г.

1. Заявление от Община Трявна от 02.06.2017 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Трявна – № УО-48-ИС/2017 г.

3. Заявление от Община Севлиево от 20.06.2017 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-49-ИС/2017 г.

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011г.÷ второ тримесечие 2017 г.

Месец юли 2017 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 20.07.2017 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-50-ИС/2017 г.

3. Заявление от Община Севлиево от 17.07.2017 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-51-ИС/2017 г.

Месец август 2017 г.

1. Заявление от Община Трявна от 03.08.2017 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Трявна – № УО-52-ИС/2017 г.

3. Заявление от Община Севлиево от 21.08.2017 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-53-ИС/2017 г.

Месец септември 2017 г.

1. Заявление от Община Елена от 13.09.2017 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Елена – УО-55-ИС/2017 г.

3. Заявление от Община Севлиево от 19.09.2017 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-54-ИС/2017 г.

5. Заявление от Община Златарица от 27.09.2017 г.

6. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Златарица – № УО-58-ИС/2017 г.

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011г.÷ септември 2017 г.

Месец октомври 2017 г.

1. Заявление от Община Габрово от 03.10.2017 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово – № УО-56-ИС/2017 г.

3. Заявление от Община Дряново от 06.10.2017 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Дряново – № УО-57-ИС/2017 г.

5. Заявление от Община Габрово от 17.10.2017 г.

6. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово – № УО-59-ИС/2017 г.

7. Заявление от Община Севлиево от 20.10.2017 г.

8. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-60-ИС/2017 г.

9.Заявление от Община Свищов от 24.10.2017 г.

10.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Свищов – № УО-62-ИС/2017 г.

Месец ноември 2017 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 20.11.2017 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-61-ИС/2017 г.

Месец декември 2017 г.

1. Заявление от Община Габрово от 07.12.2017 г.

2.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово – № УО-64-ИС/2017 г.

3. Заявление от Община Златарица от 11.12.2017 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Златарица – № УО-63-ИС/2017 г.

5. Заявление от Община Севлиево от 18.12.2017 г.

6. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиевоо – № УО-65-ИС/2017 г.

7. Заявление от Община Габрово от 28.12.2017 г.

8. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово – № УО-66-ИС/2017 г.

9. Заявление от Община Габрово от 28.12.2017 г.

10. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово – № УО-67-ИС/2017 г.

11. Заявление от Община Габрово от 28.12.2017 г.

12. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово – № УО-68-ИС/2017 г.

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011г.÷ декември 2017 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015