1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

ИНФОРМАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА УЛ. ”НИКОЛА ГАБРОВСКИ” № 68, ПАРТЕР

 За връзка с екипа за обслужване на граждани можете да се обръщате към служителите в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“:

Виолина Трифонова – ст. експерт – тел. 062/62 03 58

Величка Пашова – ст. експерт – тел. 062/64 68 29, 062/62 03 58
Милка Асенова – гл. експерт – тел. 062/64 68 41

Приемно време за граждани: 08.30-17.30 ч.

Дължими такси, които не надхвърлят 20.00 лв. (двадесет лева), може да бъдат преведени освен по банков път, и на касата в сградата на инспекцията на ул. „Никола Габровски” № 68, стая № 108

Таксите са определени с Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр.3 от 05.01.2018 г., и се внасят по сметка:

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка „Уникредит Булбанк“ – Велико Търново

От 11.09.2017 г. дължимите такси за административни услуги  могат да бъдат заплащани чрез ПОС терминално устройство в сградата на РИОСВ-Велико Търново на ул. „Никола Габровски” № 68, стая № 108. Няма ограничения в размера на превежданите суми. Приемат се всички видове трансакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РИОСВ-Велико Търново

Харта на клиента, утвърдена със Заповед на директора на РИОСВ-Велико Търново на 29.06.2020 г.

Услуги, срокове, такси

РИОСВ – Велико Търново уведомява, че предоставяните административни услуги могат да бъдат заявени по пощата или чрез куриер, като стриктно се попълва необходимия формуляр и се прилагат изискваните документи.

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания