1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

Доклади от извършени проверки на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал през 2017 г.

1. Доклад от проверката на “Е.Миролио” ЕАД, гр. Сливен – площадка Свищов

2. Доклад от проверката на “Континвест” ООД, гр. София – складова база Горна Оряховица

3.Доклад от проверката на “Паралел” ЕАД, гр. Севлиево

4. Доклад от проверката на “Свилоцел” ЕАД, гр. Свищов

5. Доклад от проверката на “СИБИ” ООД, гр. Севлиево

6. Доклад от проверката на “Газтрейд” АД, гр. София – складова база Горна Оряховица

7. Доклад от проверката на “Идеал Стандарт-Видима” АД, гр. Севлиево – Завод за санитарна арматура – РП Градница

8. Доклад от проверката на “Идеал Стандарт-Видима” АД, гр. Севлиево – Завод за санитарна арматура – РП Севлиево

9. Доклад от втора проверка на “Свилоцел” ЕАД, гр. Свищов

06.01.2016 г.

Списъкът с кандидат-вещества за възможно включване в приложение XIV на REACH е актуализиран с пет нови вещества и към момента този списък съдържа общо 168 вещества. Новодобавените вещества се класифицират като канцерогенни, токсични за репродукцията, много устойчиви и биоакумулиращи.

Във връзка с това, Ви напомняме, че от датата на включване на веществата в списъка с кандидат-вещества произтичат задължения за икономическите оператори (производители и вносители) по отношение на тези вещества в изделия по реда на чл. 7, параграф 2 и чл. 33 от Регламент REACHСписък с кандидат-вещества за разрешаване

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания